Terugblik MfN congres

Op donderdag 2 december jongstleden vond het jaarlijkse Mediationcongres van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) plaats, waarbij is teruggekeken op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar in mediationland, zoals het Nationaal Stimuleringsplan Mediation en de verhoging van de vergoedingen voor mediators.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen onderstreepte het toegenomen belang van mediation: “Mediation is essentieel voor het herstellen van het vertrouwen tussen burger en politiek.” De Nationale ombudsman hield een warm pleidooi voor “een andere manier van doen”, en ging daarbij in op de rol van mediation. “Iedereen moet mee kunnen doen; daar kun je als mediator aan bijdragen!”.

De bijdrage van de Nationale ombudsman aan het Mediationcongres 2021 is terug te kijken op de website www.mediationcongres.nl.

De sectie mediation van het NIP heeft tijdens het congres een workshopsessie georganiseerd met Eric Lancksweerdt, Hoofddocent faculteit Rechten Universiteit Hasselt, lid Center for the Future of Dispute Resolution Universiteit Gent.

De lezing van Eric Lancksweerdt had de titel: De ethiek van de rechter bij het bevorderen en toepassen van alternatieve conflictoplossing: een ontwikkelingsgerichte visie.

Eric Lancksweerdt heeft ons meegenomen in zijn zienswijze waarbij hij de verbanden uiteenzet tussen alternatieve geschiloplossing, persoonlijke groei en ethiek. Hij is ervan overtuigd dat alternatieve geschiloplossing kan leiden tot de groei van mensen en, daarmee samenhangend, een positieve verandering van de samenleving.
Conflictsituaties confronteren mensen vaak met hun negatieve eigenschappen. Echter tegelijkertijd nodigen zij mensen als het ware uit om hun positieve kwaliteiten te ontdekken en ontwikkelen. Er is een ethiek die ons uitnodigt om onze positieve kwaliteiten (onze deugden) te ontwikkelen en onze negatieve kwaliteiten te beheren: de deugdethiek. Deze ethiek reikt ons de hand om het potentieel van alternatieve geschiloplossing beter te verwezenlijken.