Benefiet webinar voor Oekraïne: Eerste (psychologische) hulp aan oorlogsgetroffenen

Veel hulpverleners willen iets doen voor de getroffenen in oorlogsgebieden, maar wanneer is psychologische hulp nodig en wanneer niet?

En wat is zinvol in een acute fase? In dit webinar geven we adviezen en richtlijnen over effectieve eerste (psychologische) hulp aan mensen in of gevlucht uit een oorlogssituatie. Bied steun door deelname. Collega’s, helpen jullie mee?

Dit benefiet webinar vond plaats op dinsdag 15 maart van 20:00 tot 21:30. Alle opbrengsten gaan naar Giro 555, doneren is mogelijk via het inschrijfformulier. Bekijk de flyer met meer informatie hier.

Het webinar terugkijken is hier mogelijk.

Wij zijn zeer verheugd dit webinar aan te kunnen bieden in samenwerking met de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma, Vereniging EMDR Nederland, Vereniging voor Schematherapie, VGCT en het NVGzP.