Update: Vervolg APV advies Opleidingsraad

Op 28 oktober hebben NIP, NVGzP en NVP samen gereageerd op de hoofdnotitie die de Opleidingsraad heeft opgesteld in het kader van het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen.

In deze reactie hebben wij onze waardering uitgesproken voor het vele werk dat is verzet. Ook hebben wij diverse verbeterpunten rond het proces en de inhoud van het advies geformuleerd. Deze punten staan in dit nieuwsbericht.

Na ontvangst van onze reactie (en die van nog 22 anderen) hebben de Opleidingsraad en de FGzPt de hoofdnotitie ongewijzigd aangeboden aan staatsecretaris Blokhuis. Dit betekent dat de reacties die Opleidingsraad ontvangen heeft nu geen plek hierin hebben gekregen. Dat geldt dus ook voor de verbeterpunten uit de gezamenlijke reactie met de NVGzP en de NVP. Wij wachten dan ook nog op een inhoudelijke reactie van de Opleidingsraad.

De Opleidingsraad spreekt over een tweede fase waarin de adviezen nader worden uitgewerkt richting een pilot en toepassing in de praktijk, waarbij tevens de ontvangen reacties en aanbevelingen worden verwerkt. Wij vinden het essentieel dat er duidelijkheid komt over welke aanbevelingen overgenomen worden en/of hoe dit in fase 2 verwerkt en besproken gaat worden. Zodat met voldoende draagvlak ook aan een volgende fase kan worden gewerkt.

Bestuurlijk zullen we hier in de komende weken over in gesprek gaan. We houden jullie natuurlijk op de hoogte van het vervolg.

 

Lees ook: Vervolg na consultatieronde programma APV