NIP roept samen met 59 organisaties op: Zet de belangen van kinderen echt voorop en open de scholen

Na drie scholensluitingen trekt het NIP samen met 59 andere organisaties een grens: het is niet acceptabel om scholen dicht te houden. Onderwijs is geen aan- en uitknop, geen knipperlicht. Het is een essentieel onderdeel van opgroeien.

Wat zijn de echte waarden en principes?
Nederland is verplicht om de belangen van minderjarigen voorop te zetten en duidelijk te maken hoe die belangen meewegen. We waren blij dat de afgelopen maanden het Kabinet aangaf scholensluiting niet meer te willen. Maar waar blijven die principes als het echt heet wordt onder de voeten? Want alweer werden de scholen gesloten zonder goede onderbouwing. In december 2020 was het om ouders thuis te houden en een jaar later om grootouders te beschermen, terwijl er ook andere manieren zijn om dat te
doen. Zoek naar alternatieven. Maak creatief gebruik van ruimte, tijd en menskracht. Nu worden minderjarigen verantwoordelijk gemaakt voor de gezondheid van volwassenen, maar worden de belangen van kinderen zelf vergeten. Onderzoek na onderzoek toont aan hoe schadelijk scholensluiting en andere beperkende maatregelen zijn voor kinderen en jongeren. Dat die impact opnieuw niet terugkomt in de belangenafweging toont aan dat de jeugd in dit beleid geen prioriteit is. Daarbij laat het een gebrek aan inzicht in de leefwereld en omstandigheden van kinderen en jongeren zien.

Open de scholen
Het is niet duidelijk in hoeverre scholen bijdragen aan de toename van ernstige ziekte en druk op de zorg. Scholen zijn weer als onderdeel van een groter geheel meegenomen. Een heldere belangenafweging mist. Daarom maken wij ons grote zorgen over de situatie ná 10 januari. Kabinet: open in ieder geval na de kerstvakantie de scholen, zorg dat ze openblijven en zet vanaf vandaag de belangen van kinderen en jongeren echt voorop.

Bekijk de oproep
Bekijk de brief aan het kabinet

Deze oproep wordt ook ondersteund door: ActiZ Jeugd, Aflatoun International, AJN Jeugdartsen Nederland, Augeo Foundation, Bernard van Leer Foundation, Bijbanaan, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Child Friendly Cities, de Nederlandse GGZ, Defence for Children, Diversion, Edukans, ELANCE Academy, Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, ExpEx , Fier, Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Free a Girl, Halt, Het Vergeten Kind, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, Jantje Beton, Janusz Korczak Stichting, Jeugdzorg Nederland, JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs, JongWijs, Just Law, KidsRights, Kindercorrespondent, Kinderpostzegels, Learning for Well-being Foundation, Méér Muziek in de Klas, MIND, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), OBB Ingenieursbureau, Ruimte voor de Jeugd, Save the Children, Sociaal Werk Nederland, SOS Kinderdorpen Nederland, Sterk Huis, Stichting Alexander, Stichting De Katrol, Stichting LOS , Stichting Voor Werkende Ouders, Studenten van Morgen, Terre des Hommes, The New School Collective, Training Brug naar Werk, UNICEF Nederland, V&VN Verpleegkundigen, Maatschappij & Gezondheid, Veilig Thuis, Villa Pinedo, World Vision, YMCA Nederland en Young Crowds.