Het lokale team: de juiste professional op de juiste plek

De handreiking ‘De juiste professional op de juiste plek in het lokale team’ gaat in op de competenties van professionals die werken in en met de lokale teams. 

In 2019 verscheen het KPMG-rapport Basisfuncties voor lokale teams in kaart (Rijksoverheid.nl), over de inrichting van lokale teams. Dat rapport richtte zich vooral op gemeentelijke beleidsmakers en beslissers. De samenwerkende beroepsverenigingen van Zorg voor de Jeugd, waaronder het NIP, hebben nu een aanvullende handreiking geschreven.

De handreiking ‘De juiste professional op de juiste plek in het lokale team’ gaat in op de competenties van professionals die werken in en met de lokale teams.

 

Basisfuncties

In het KPMG-rapport zijn vijf basisfuncties omschreven:

  1. Veilige leefomgeving
  2. Tijdig signaleren van vraag
  3. Vindbare en toegankelijke hulp
  4. Handelen met een brede blik
  5. Leren en verbeteren

De handreiking van de beroepsverenigingen beschrijft wat daarbij de noodzakelijke competenties zijn van professionals, en geeft bronnen en tools voor verdieping en inspiratie.

De handreiking biedt een inkijkje in de praktijk, en kan als basis dienen voor beleidsbeslissingen.

 

Preview

 

Webinar op 22 september 2021: schrijf nu in!

Over de handreiking vindt een online Webinar plaats op woensdag 22 september, van 19.00-20.00 uur. De auteurs van de handreiking (Wilma Lozowski en Jurja Steenmeijer) lichten de inhoud toe, en halen er een aantal aspecten uit die relevant zijn voor iedere professional in of om het lokale team.

Het Webinar is gratis, meld je nu alvast via de knop aan onderaan de samenvatting van de handreiking of direct via het aanmeldformulier (nvo.nl).

 

Meer informatie

 

De juiste professional op de juiste plek in het lokale team is tot stand gekomen met subsidie van VWS in het kader van het Programma Zorg voor de Jeugd, en is een product van de Samenwerkende Beroepsverenigingen (2021). De tekst is samengesteld door Wilma Lozowski (NIP) en Jurja Steenmeijer (BPSW), in samenwerking met collega’s van de samenwerkende beroepsverenigingen.