Agenda

Agenda

Nieuwe voorzitter sectie GGZ

Het doet ons genoegen dr. Frank Jonker te mogen verwelkomen als nieuwe voorzitter van de sectie GGZ. Frank is als Klinisch Neuropsycholoog werkzaam op de afdeling Neuropsychiatrie van Altrecht en als onderzoeker en docent bij de VU. Als gewaardeerd bestuurslid van de sectie Neuropsychologie is Frank al langere tijd op allerlei vlakken actief binnen het NIP. […]

Herinnering: Is het Kwaliteitsstatuut al aangepast?

De afgelopen dagen heeft Mediquest herinneringsberichten gestuurd aan de zorgaanbieders met daarin de vraag of het Kwaliteitsstatuut inmiddels al is aangepast. Voor 1 juli 2022 dienen alle zorgaanbieders die zorg leveren die valt onder de Zorgverzekeringswet immers hun Kwaliteitsstatuut ingevuld of aangepast te hebben conform het format LKS versie 3.0.

Earth Day 2022: Psychologen komen in beweging tegen klimaatverandering. Doe je mee?

“Het nieuwste rapport van het klimaatpanel IPCC stelt dat gedragsverandering een sleutelrol speelt in de oplossing van de klimaatcrisis. Het is dan ook van groot belang dat kennis over de psychologie van gedragsverandering een significante rol krijgt in klimaatbeleid.” zegt Reint Jan Renes, voorzitter van de NIP expertgroep Klimaat- en Gedragsverandering en lector Psychologie voor […]

Benefiet webinar voor Oekraïne: Eerste (psychologische) hulp aan oorlogsgetroffenen

Veel hulpverleners willen iets doen voor de getroffenen in oorlogsgebieden, maar wanneer is psychologische hulp nodig en wanneer niet?

Hervormingagenda Jeugd in gedrang

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft op haar extra algemene ledenvergadering  van donderdag 13 januari jl. een resolutie aangenomen waarin wordt voorgesteld ‘de vormgeving van en besluitvorming over de Hervormingsagenda per heden op te schorten’. De Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd, waar het NIP ook deel van uitmaakt, cliëntorganisaties en werkgeversbranches, richten zich daarom in een […]

NIP roept samen met 59 organisaties op: Zet de belangen van kinderen echt voorop en open de scholen

Na drie scholensluitingen trekt het NIP samen met 59 andere organisaties een grens: het is niet acceptabel om scholen dicht te houden. Onderwijs is geen aan- en uitknop, geen knipperlicht. Het is een essentieel onderdeel van opgroeien.

Update: Vervolg APV advies Opleidingsraad

Op 28 oktober hebben NIP, NVGzP en NVP samen gereageerd op de hoofdnotitie die de Opleidingsraad heeft opgesteld in het kader van het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen.

Laatste kans! Meld je uiterlijk 29-10 aan als lid van de Scientific Comittee van de EFPA

De EFPA zoekt nieuwe leden om het wetenschappelijk committee voor de European Congress of Psychology 2023 te versterken. Je aanmelden kan nog tot uiterlijk 29 oktober. Het NIP is binnen de EFPA de enige vertegenwoordiger van Nederland.