Agenda

Agenda

Herinnering: Is het Kwaliteitsstatuut al aangepast?

De afgelopen dagen heeft Mediquest herinneringsberichten gestuurd aan de zorgaanbieders met daarin de vraag of het Kwaliteitsstatuut inmiddels al is aangepast. Voor 1 juli 2022 dienen alle zorgaanbieders die zorg leveren die valt onder de Zorgverzekeringswet immers hun Kwaliteitsstatuut ingevuld of aangepast te hebben conform het format LKS versie 3.0.

Earth Day 2022: Psychologen komen in beweging tegen klimaatverandering. Doe je mee?

“Het nieuwste rapport van het klimaatpanel IPCC stelt dat gedragsverandering een sleutelrol speelt in de oplossing van de klimaatcrisis. Het is dan ook van groot belang dat kennis over de psychologie van gedragsverandering een significante rol krijgt in klimaatbeleid.” zegt Reint Jan Renes, voorzitter van de NIP expertgroep Klimaat- en Gedragsverandering en lector Psychologie voor […]

Benefiet webinar voor Oekraïne: Eerste (psychologische) hulp aan oorlogsgetroffenen

Veel hulpverleners willen iets doen voor de getroffenen in oorlogsgebieden, maar wanneer is psychologische hulp nodig en wanneer niet?

Hervormingagenda Jeugd in gedrang

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft op haar extra algemene ledenvergadering  van donderdag 13 januari jl. een resolutie aangenomen waarin wordt voorgesteld ‘de vormgeving van en besluitvorming over de Hervormingsagenda per heden op te schorten’. De Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd, waar het NIP ook deel van uitmaakt, cliëntorganisaties en werkgeversbranches, richten zich daarom in een […]

NIP roept samen met 59 organisaties op: Zet de belangen van kinderen echt voorop en open de scholen

Na drie scholensluitingen trekt het NIP samen met 59 andere organisaties een grens: het is niet acceptabel om scholen dicht te houden. Onderwijs is geen aan- en uitknop, geen knipperlicht. Het is een essentieel onderdeel van opgroeien.

Update: Vervolg APV advies Opleidingsraad

Op 28 oktober hebben NIP, NVGzP en NVP samen gereageerd op de hoofdnotitie die de Opleidingsraad heeft opgesteld in het kader van het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen.

Laatste kans! Meld je uiterlijk 29-10 aan als lid van de Scientific Comittee van de EFPA

De EFPA zoekt nieuwe leden om het wetenschappelijk committee voor de European Congress of Psychology 2023 te versterken. Je aanmelden kan nog tot uiterlijk 29 oktober. Het NIP is binnen de EFPA de enige vertegenwoordiger van Nederland.


Het lokale team: de juiste professional op de juiste plek

De handreiking ‘De juiste professional op de juiste plek in het lokale team’ gaat in op de competenties van professionals die werken in en met de lokale teams. 

Definitieve tarieven zorgprestatiemodel bekend

De NZa heeft definitieve tarieven voor de ggz en fz voor 2022 gepubliceerd. In deze tarieven is de definitieve index 2022 verwerkt.