Hemelbestormers voor een betere wereld

De man die de wolken meet, misschien kent u het beeld. Het is een kunstwerk van Jan Fabre en heeft een gelaagde betekenis. Het is het beeld van een kunstenaar en wetenschapper. Een man die het onmogelijke lijkt te meten waarbij het verlangen naar vrijheid samenvloeit met de behoefte de wereld om zich heen te begrijpen en te duiden. Misschien doet hij het wel omdat de wereld om hem heen betekenis heeft verloren en poogt de kunstenaar zo op een wetenschappelijke manier wat betekenis terug te geven.

 

Ik moest aan dit beeld denken toen ik woensdagavond 25 april aanwezig was in een dialoogsessie van het NIP met de leden. De dialoog ging over hoe wij als psychologen de wereld weer wat betekenis kunnen geven in een tijd dat onbegrip, uitsluiting, dreiging en een tekort aan verbinding haast normaal lijkt. Wat is de rol van de psycholoog hierin? Kunnen we iets van begrip en betekenis geven en zo de wereld weer overzichtelijker maken? Kunnen we eraan bijdragen dat mensen zich weer wat veiliger en geborgen voelen? Welke maatschappelijke problemen kunnen wij helpen oplossen?

 

De psycholoog kent vele gezichten, er zijn psychologen in de zorg, het onderwijs, de consultancy, assessment, de wetenschap, et cetera. Al deze psychologen kijken vanuit hun expertise naar een maatschappelijk probleem. Ze zetten als het ware hun eigen bril op. Maar wat zou er gebeuren als je al die verschillende perspectieven bij elkaar brengt? Hoe kijken we dan naar een probleem? En hoe zou de oplossing er dan uitzien? Die vraag stond tijdens de dialoogsessie centraal.

 

Ik zag er oude rotten met ambitie, maar ook jonge honden die als hemelbestormers en wereldverbeteraars een grenzeloos verlangen lieten blijken om het verschil te maken. Allemaal stuk voor stuk leden van het NIP. Zestien secties van het NIP met ieder een eigen specialisme kwamen samen om te vertellen wat hen bindt en hoe zij samen het verschil kunnen maken.

 

Ik raakte onder de indruk van al die mooie mensen en al dat talent. Mensen die zich niet laten beperken door de systeemwereld om hen heen, maar een grenzeloos vertrouwen hebben in zichzelf en gewapend zijn met een stevige dosis wetenschappelijke expertise en kennis. Maar bovenal zag ik gepassioneerdheid en een rusteloos verlangen naar een mooiere wereld.

 

Dit is wat het zo mooi maakt om voorzitter te zijn van zo’n prachtige club als het NIP. Al die psychologen waren even die man op het laddertje met hun meetlint en hun blik op de wolken. Hun wetenschappelijke achtergrond gebruikend om iets onmogelijks te doen… de wereld mooier te maken in een tijd van fragmentatie en stress… het meten van wolken… om betekenis te geven.

Ik ben er trots op dat ik een psycholoog ben.

 

Een nieuwe lichting van psychologen komt eraan; een nieuwe groep denkers die ook wil handelen én die bereid is om maatschappelijke problemen op te lossen.

 

De wereld kan wel een stukje psychologie gebruiken, is onze nieuwe slogan. Psychologen… geef ze ruim baan… want de maatschappij vraagt om hemelbestormers en wereldverbeteraars. Zij gaan het verschil maken. Mark my words.

 

Jeroen Muller
Voorzitter NIP