Agenda

Agenda

NIP denkt mee in toekomstverkenning Arbovisie 2040

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan de Arbovisie 2040. Hoe zorgen we ervoor dat we gezond en veilig werken, ook in de toekomst?

Zorgprestatiemodel: nieuwe bekostiging voor ggz en fz

Het lijkt nog ver weg, maar bereid je nu alvast voor: In 2022 gaat de nieuwe bekostiging in de ggz en forensische zorg van start.

Het belang van multidisciplinaire behandeling in de ggz

Zaterdag jl. (19 september 2020) stond er een ingezonden brief in de NRC van de bestuursvoorzitters NIP en NVGzP over de volwaardige rol van de psycholoog naast de psychiater in de GGZ met als motto ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’. 

Nieuwe kwaliteitsstandaard medische psychologie bevordert kwaliteit van leven van patiënten

Met het verschijnen van de Veldnormen Medische psychologie wordt integrale zorg voor de patiënt officieel verankerd binnen de medisch specialistische zorg.

NIP: Méér opleidingsplaatsen GZ-psychologen

Het NIP roept VWS dringend op het aantal gesubsidieerde opleidingsplaatsen voor de opleiding tot GZ-psycholoog te verhogen.

Reactie internetconsultatie Wet rechtspositie gesloten jeugdinstellingen

Het NIP heeft samen met de NVO en BPSW gereageerd op het wetsvoorstel dat als doel heeft de rechtspositie en de rechtsbescherming van betrokken jeugdigen te verbeteren.

Nieuwe handreiking aanpak verpleeghuiszorg bij corona

ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl hebben in mei 2020 een handreiking opgeleverd voor de bezoekregeling in de verpleeghuizen. Inmiddels zijn we in een nieuwe fase beland waarin een volgende crisissituatie zich kan voordoen.

Uitspraak van de maand - Heimelijk gemaakte opnames onrechtmatig verkregen bewijs?

Af en toe komt het in een tuchtzaak voor dat klagers heimelijk gemaakte geluidsopnames en transcripties van gesprekken met professionals overleggen om hun standpunt kracht bij te zetten. Hoe ga je daar als psycholoog mee om?

Reactie NIP op Troonrede: 'Behoud van economische, sociale én mentale veerkracht samenleving essentieel'

Het meest genoemde thema op deze Prinsjesdag was corona. Er wordt op de langere termijn een zware economische terugslag verwacht. Het brengt daarnaast op sociaal vlak ingrijpende gevolgen met zich mee, zoals het niet op bezoek kunnen bij dierbaren.

Praat als jongere mee over gevolgen coronacrisis

Premier Rutte vroeg in mei aan alle jongeren in Nederland om mee te denken over oplossingen voor de coronacrisis, en vooral over onderwijs, werk en wonen. Op 14 september is daarom de Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC) gestart. Ze hebben de Opp-app gelanceerd.

10 september: Wereld Suïcide Preventie Dag

Vandaag, 10 september, is het Wereld Suïcide Preventie dag. Wereldwijd wordt er aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding en voor geestelijke gezondheidsproblemen. Het NIP draagt hier graag aan bij.

Bescherm kinderen en jongeren tegen nadelige gevolgen van coronamaatregelen

Maak voor hen specifiek coronabeleid. Dat is de oproep van een groep jeugdexperts – waaronder NIP en NVvP- psycholoog Vera Naber en kinderpsychiater Arne Popma, een van de mede ondertekenaars.

Impact coronacrisis op hulpverleners: hogere werkdruk en zorgen om cliënt

Ook psychische hulpverleners hebben een hectische tijd achter de rug. Met mogelijke een tweede golf en de nodige economische klappen in het vooruitzicht, is het zaak om professionals op de been te houden. Het Trimbos-instituut publiceert vandaag een onderzoek waarbij het NIP intensief betrokken is geweest.

Samenwerkende beroepsverenigingen reageren op wetsvoorstel 'Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen'

Het NIP heeft samen met NVO, BPSW, BV Jong, FVB, NVvP, V&VN, AJN, NVK gereageerd op het wetsvoorstel dat moet bijdragen aan een beter functioneren van het jeugdhulpstelsel.

Rapport online panel Akwa GGZ: ggz en corona

Ruim 70% van de ggz-professionals wil ook na corona vaker digitaal behandelen. Dat is één van de conclusies uit de eerste enquête gehouden onder de leden van het online panel van Akwa GGZ. 

Gedragswetenschappers duiken in de dilemma' s van gesloten jeugdzorg – terugblik op Masterminds

De belangrijkste vragen uit de Mastermind-sessies waarin gedragswetenschappers werkzaam in de brede keten van jeugdhulpverlening en jeugdbescherming dit voorjaar met elkaar in gesprek gingen.

Essay Jeugd aan het roer: Lessen uit de coronamaatregelen

Vanaf 16 maart 2020 vindt er een corona-overleg plaats bij het ministerie van VWS waarbij de stuurgroep-partijen van het programma Zorg voor de Jeugd en andere partijen zijn aangesloten. Mede op grond van een evaluatie van dit overleg schreven Arne Popma en Ans van der Maat een essay. 

Psychologische expertise gebundeld voor de Onderwijsraad

Het NIP leverde input aan de Onderwijsraad voor het advies over Onderwijstijd, onder andere door toe te lichten welke rol psychologen vanuit verschillende expertises kunnen vervullen. 

Uitspraak van de maand - Collega aanspreken op gedrag in een multidisciplinair team

Als je een collega aanspreekt op zijn of haar gedrag in een multidisciplinair team, kan dit beroepsmatig handelen dan tuchtrechtelijk worden getoetst?

Beroepsmatig handelen verbeteren: zorgvuldig omgaan met klachten

Psychologen zorgen voor een goede kwaliteit van hun beroepsmatig handelen. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met onvrede en klachten van cliënten of andere betrokkenen.