Agenda

Agenda

Advies RVS: De B van Bekwaam - naar een toekomstbestendige Wet BIG

De Raad Volksgezondheid & Samenleving (RVS) heeft op verzoek van VWS een advies uitgebracht over de toekomstbestendigheid van de wet BIG.

Uitspraak van de maand - oktober 2019

Klaagster verwijt de psycholoog in deze klachtzaak dat hij als regiebehandelaar niet is ingegaan op haar verzoek om een andere hulpverlener. Klaagster vroeg om een andere hulpverlener omdat deze volgens haar ging trouwen met haar ex, hetgeen achteraf onjuist bleek.

Officiële start project 'Verduidelijking psychologische en pedagogische beroepenstructuur'

Met de ondertekening van de opdrachtbrieven is het project ‘Verduidelijking psychologische en pedagogische beroepenstructuur’ op dinsdag 8 oktober officieel van start gegaan!

Pieter Dingemanse benoemd tot bestuurslid FGzPt

Pieter Dingemanse is met ingang van 1 november benoemd tot bestuurslid FGzPt. Met zijn benoeming is de NIP-vertegenwoordiging in het FGzPt bestuur weer voltallig.

10 oktober World Mental Health Day WHO: 'Psychological care and knowledge can save lives' 

De World Mental Health Day 2019 (10 oktober 2019) van de WHO staat dit jaar in het teken staat van suicide. De WHO geeft aan aan dat de focus moet liggen op preventie en dat psychologische kennis en expertise daarbij onmisbaar is.

Ambassadeurs Jeugd met minister in gesprek over hun werk en hun beroepstrots

Op 4 oktober j.l. gingen de ambassadeurs Jeugd in gesprek met minister Hugo de Jonge over hun werk, hun passie en de zorgen die zij hebben in hun werk binnen het jeugddomein.

Wetsvoorstel BIG ll ingetrokken

De gevolgen van inwerkingtreding van deze wet voor BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsychologen zijn hiermee opgeschort.

Staatssecretaris Blokhuis neemt petitie Suicïdepreventie in ontvangst

Op 8 oktober jl. heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS een petitie in ontvangst genomen die oproept suicidepreventie structureel op te nemen in de opleiding van hulpverleners, waaronder psychologen. 

Nieuwe bekostiging in de GGZ Zvw: het Zorgprestatiemodel

Vanaf 2022 gaat de DBC-systematiek in de GGZ Zvw, maar ook de GBGGZ-systematiek, vervangen worden door een nieuwe bekostigingssystematiek: Het zorgprestatiemodel.

Vind een Psycholoog


Zorginstituut neemt regie op onderdeel regiebehandelaarschap Kwaliteitsstatuut GGZ

Zorginstituut Nederland neemt bij de ontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut GGZ de regie over op het onderdeel ‘regiebehandelaarschap’.

Five-Factor Personality Inventory-III (FFPI) via open-access

De FFPI-III persoonlijkheidstest bestaat uit honderd vragen. De test is vanaf heden gratis online toegankelijk.

Na internetconsultatie: ook psycholoog Wzd zorgverantwoordelijke

Ook de (GZ) psycholoog is in de (nog concept-) regeling opgenomen om als deskundige aangewezen te kunnen worden in de regeling zorg en dwang!

Erelidmaatschap voor scheidend voorzitter Jeroen Muller

Als blijk van waardering voor zijn verdiensten kreeg Jeroen Muller het erelidmaatschap van het NIP overhandigd uit handen van zijn opvolger, Hans de Veen.

Wijzigingen rondom lidmaatschap en NIP-registratie

Een van de belangrijkste voordelen van het totaalpakket van producten en diensten van het NIP is de kwaliteit van de beroepsbeoefening.

Maakt u na 1 januari 2020 gebruik van de nieuwe BTW-vrijstelling?

Vanaf 1 januari 2020 treedt de nieuwe kleineondernemingsregeling (KOR) van de Belastingdienst in werking. Om gebruik te kunnen maken van deze vrijstelling moet u zich vóór 20 november aanmelden bij de Belastingdienst.

Andrea van der Meer en Wim van Heel treden toe tot Algemeen Bestuur NIP

Op 23 september stemde de Ledenraad van het NIP in met de benoeming van Andrea van der Meer en Wim van Heel als nieuwe leden van het Algemeen Bestuur. Daarmee is het 5-koppige bestuur weer op volle sterkte om de belangen van onze 13.000 leden optimaal te behartigen.

Herziening lijst ZVW vergoede GGZ-interventies

Zorgverzekeraars hebben hun jaarlijkse advies uitgebracht over het al dan niet voldoen van therapieën aan de stand van de wetenschap en praktijk. 

Terugkijken: TED-talks symposium Suïcidepreventie bij Jongeren

Op 10 september jl. (Wereld Suïcide Preventie Dag) vond in Utrecht vindt het symposium Suïcidepreventie bij Jongeren plaats. De TED-talks van deze dag kunt u nu online terugkijken.