Agenda

Agenda

European educational conference for psychologists, teachers and researchers (ESPLAT) in Utrecht

Ben je als docent werkzaam op het gebied van de psychologie? Of heb je als psycholoog belangstelling voor onderwijs en leren in de psychologie? Mis deze primeur niet en leer van je internationale collega’s!

Registerpsycholoog NIP: maak ook uw deskundigheid kenbaar

BIG-geregistreerden moeten in de toekomst hun BIG-nummer actief bekend maken. Hiertoe is een Wijzigingsbesluit in internetconsultatie gegaan. Voert u als behandelaar de titel Registerpsycholoog NIP? Maak dan ook uw deskundigheid actief kenbaar!

Uitspraak van de maand - juli 2019

In deze uitspraak van de maand gaat het om schriftelijke beëindiging van een jarenlange behandelrelatie zonder overleg met de cliënt.


European Congres of Psychology en General Assembly van EFPA

Verschillende NIP-leden zijn afgelopen week actief geweest op het European Congress of Psychology (ECP) in Moskou. 

In memoriam: Jan Mokkenstorm, oprichter 113 Zelfmoordpreventie

Op 8 juli jl. is op 57-jarige leeftijd psychiater Jan Mokkenstorm overleden. Hij leed al enige tijd aan alvleesklierkanker. 

Invoering Wzd-functionaris

Update: De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel aangenomen dat een aanpassing van de wet zorg en dwang in verband met de invoering van de Wzd-functionaris bevat. 

Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao GGZ

Goed nieuws voor de psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog. Hun salaris mag er tijdens hun opleiding niet op achteruitgaan t.o.v het salaris van voor de opleiding. Samen met de forse salarisverhoging een mooi resultaat dat FBZ namens het NIP bereikte bij het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe Cao GGZ.

Ervaart u al minder regeldruk? Vul de (Ont)Regelmonitor in! 

Eind 2018 en begin 2019 namen maar liefst 6.000 zorgverleners deel aan de 0-meting van de (Ont)Regelmonitor. Vanaf nu kunt u deelnemen aan de opvolgende meting.

NIP-dienstmerk én BAPD opgenomen in beleid Schadefonds Geweldsmisdrijven

Vanaf 1 juli 2019 kunnen NIP-leden met een NIP-dienstmerk én de Basisaantekening Diagnostiek (BAPD) medische informatie aanleveren voor de beoordeling van het psychische letsel. 

Nieuwe voorzitter sectie GGZ: Esther Westenberg

De sectie GGZ presenteert met trots haar nieuwe bestuursvoorzitter: drs. Esther Westenberg.

Wlz: ook voor mensen met langdurige ggz-problematiek

De Tweede Kamer heeft op 2 juli 2019 ingestemd met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis aangewezen zijn op deze zorg.

Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade

Op 1 juli is het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade (pdf) verschenen. Het programma richt zich op het voorkomen van schade bij kinderen als gevolg van de scheiding van hun ouders, en voert de acties uit van de Agenda ‘Scheiden… en de kinderen dan?’ van André Rouvoet.

TOP Opleidingsplaatsen: 119 extra GZ plekken

TOP Opleidingsplaatsen heeft bekend gemaakt dat er in totaal 119 extra GZ-opleidingsplaatsen bijkomen (zie de nieuwsbrief van juni).

Overheid streeft naar kansengelijkheid bij overgang po - vo

Op 25 juni vond het algemeen overleg met de vaste Kamercommissie voor Onderwijs plaats over de Eindtoets po en de overgang primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Hans de Veen nieuwe voorzitter Algemeen Bestuur NIP

De Ledenraad van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) benoemt Hans de Veen per 1 juli 2019 als voorzitter van het Algemeen Bestuur. Hij volgt Jeroen Muller op die sinds juni 2013 fungeerde als vicevoorzitter van het NIP en vanaf april 2018 als voorzitter.


Andrea Evers wint Stevinpremie

Het NIP feliciteert hoogleraar en bestuurslid van de sectie PAZ Andrea Evers met de toekenning van de Stevinpremie. Zij krijgt 2,5 miljoen euro voor haar onderzoek naar de manier waarop het placebo-effect kan worden gebruikt bij genezing. 

Vind een Psycholoog

Nomineer nu voor de eerste P3NL-award

Welke professional heeft zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het vak van psycholoog, pedagoog of psychotherapeut? Nomineer nu mogelijke kandidaten voor de eerste P3NL-award.