Agenda

Agenda

Visie NIP op GGZ - brief naar Kamercommissie VWS

In aanloop naar het Algemeen overleg (AO) op 29 januari van de Commissie VWS hebben we onze visie op vraagstukken binnen de GGZ ingebracht. Monique Rook (directeur NIP) en Andrea van der Meer (Algemeen Bestuur NIP) zijn bij dit overleg aanwezig. 

Kinderrechten in Vreemdelingenrecht - zet je in als psycholoog!

Zaterdag 18 januari besteedde het VPRO-radioprogramma Argos aandacht aan de belangen van kinderen in het Vreemdelingenrecht. Wil jij je als NIP-lid / Kinder- en Jeugdpsycholoog inzetten voor deze kwetsbare doelgroep?

Profiel Zorgverantwoordelijke in het kader van de Wet zorg en dwang

Na de recente publicatie van het profiel van de Wzd-functionaris is nu ook het profiel van de Zorgverantwoordelijke in het kader van de Wzd een feit.

Onderzoek suïcide onder jongeren: inzet psychologische autopsie zeer waardevol

Vandaag verschijnt het verdiepende onderzoek ‘Suïcide onder 10- tot 20-jarigen in 2017’.

Elementen NIP-visie voor goed werk in WRR rapport

‘Organisaties en de politiek dienen werk te maken van de Corporate Psychological Responsibility’, zegt Paul Kop, voorzitter sectie Arbeid & Organisatie NIP naar aanleiding van het WRR-rapport dat deze week verscheen.  

Uitspraak van de maand - januari 2020

In deze tuchtzaak speelde op de achtergrond een arbeidsconflict. De behandelend psycholoog had over dit conflict informatie opgenomen in een verklaring die zij had opgesteld op verzoek van haar cliënt/werknemer.

Minder regels? Doe mee met de Landelijke Schrapweek Jeugd

Doe mee en meld je aan voor een van de regiobijeenkomsten: van 10 tm 14 februari door het hele land!

Succesvolle lobby van GGZ NL en NIP, namens de HLA partijen

GGZ Nederland en het NIP hebben namens de Hoofdlijnenakkoord-partijen (HLA) succesvol gelobbyd bij het Capaciteitsorgaan voor een tussentijdse raming voor de beroepen geestelijke gezondheid.

GGZ Dataportaal geopend

In het GGZ Dataportaal worden uitkomsten van de behandelingen gebundeld en verschillen inzichtelijk gemaakt. Expliciete toestemming van de cliënt en een legitiem doel zijn voorwaarden voor het aanleveren en gebruiken van de gegevens.

Sanne Houben wint Publicatieprijs 2019 tijdschrift De Psycholoog

Met haar artikel ‘Tinder voor psychotherapie? Over de blinde vlek van therapeuten’ wint Sanne Houben de twaalfde editie van de Publicatieprijs voor jonge auteurs van tijdschrift De Psycholoog. 

Update Kinder- en Jeugdpsycholoog in de wet BIG: aanvraag in behandeling bij ZIN

Minister Bruins komt na de zomer met een Toekomstvisie over de wet BIG. Nieuwe aanvragen tot beroepenregulering worden tot die tijd opgeschort, maar een aantal al ingediende aanvragen wordt in behandeling genomen door het Zorginstituut.

Ledenbrief: uitdagingen in uitvoerbaarheid Wzd per 1 januari 2020

Het NIP en de NVO informeren u middels een brief over de uitdagingen bij de inwerktreding van de Wet zorg en dwang per 1 januari 2020.

Zorgprofessionals en patiënten merken nog onvoldoende van hoofdlijnenakkoord ggz

Anderhalf jaar na het afsluiten van het hoofdlijnenakkoord ggz zijn nog weinig concrete veranderingen zichtbaar in de ggz. Dit bracht het NIP in tijdens het Bestuurlijk overleg met Staatssecretaris Blokhuis en de HLA partijen op 17 december jongstleden.

Ontwikkelingen Kwaliteitsstatuut: declareren in 2020 en update Model

Heeft u als zorgaanbieder nog geen toestemming gegeven aan Mediquest? Doe dit dan vóór 31 december 2019! Ook informeren we u over de belangrijkste wijzigingen van de update van het Kwaliteitsstatuut per 1 januari 2020. 

NIP in gesprek met Akwa over ROM-gegevens vrijgevestigden

Het NIP vindt het belangrijk dat ook vrijgevestigden ROM-data op privacybestendige wijze kunnen aanleveren.

Doe mee: NZa monitor contractering GGZ

NIP-leden die al dan niet contracten aangaan met Zorgverzekeraars voor GGZ Zvw: laat je stem horen! Vul de NZa-vragenlijst voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars in vóór 21 januari 2020.

Muller, De Beurs en Nabitz gepubliceerd in psychologisch tijdschrift Nieuw-Zeeland

In het het tijdschrift Psychology Aotearoa van de New Zealand Psychological Society (NZPsS) geven Jeroen Muller (oud-voorzitter NIP), Edwin de Beurs (hoogleraar ROM en benchmarking) en Udo Nabitz (voorzitter sectie Forensische Psychologie NIP) een overzicht van de werking van het Nederlandse GGZ-systeem en het aandeel hierin van het NIP.

Praatplaat 'Wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat'

Meestal weten ouders en kinderen niet wat hen te wachten staat, wanneer zij in de Jeugdbeschermingsketen terechtkomen. Informatie over het proces kan dan rust en vertrouwen bieden.

Implementatie Wet zorg en dwang: terugblik op informatieve ledenbijeenkomst

Wat betekent de Wet zorg en dwang voor de gedragswetenschapper en welke rollen kunnen zij vervullen onder de Wzd? Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens de drukbezochte ledenbijeenkomst van het NIP en de NVO.

NIP zet in 2020 in op 'Psychologen verbinden'

Het NIP is de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland met een rijke historie. We zetten ons in voor de psycholoog als professional en voor het vakgebied.