Agenda

Agenda

NIP: Tweede coronagolf vraagt ander beleid, interventies en communicatie

Psychologisch gezien was gedragsverandering tijdens de eerste coronagolf relatief eenvoudig. Mensen kunnen makkelijker kortdurend hun gedrag veranderen dan langdurig.

Volgend jaar kiezen we een nieuwe Ledenraad: ben jij dan kandidaat?

Eens in de drie jaar kiezen we een nieuwe Ledenraad, en in 2021 is het weer zover! Maar om iets te kiezen te hebben, is het natuurlijk ook belangrijk dat er goede kandidaten zijn.

NIP ondertekent intentieverklaring 'Maak de zorg rookvrij'

Hans de Veen, voorzitter van het NIP, ondertekende op initiatief van de sectie Verslavingspsychologie samen met 26 andere partijen de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’.

Uitspraak van de maand - Een fijn lijntje bij de vermenging van rollen

Vrijgevestigde psychologen hebben vaker te maken met ‘gedoe’ over afspraken en rekeningen. Zo ook in deze zaak.

StroomOP, de podcast - nieuwe aflevering

In acht afleveringen vertellen bevlogen jeugdhulpverleners hoe volgens hen de jeugdhulp beter kan. De vierde aflevering is inmiddels te beluisteren.

Verzoek aan Tweede Kamer: verhoog aantal opleidingsplaatsen gz-psychologen

In een brief aan de Tweede Kamer verzoekt een brede coalitie van organisaties waaronder het NIP, het aantal opleidingsplaatsen voor gz-psychologen uit te breiden.

Gevolgen van de coronacrisis voor de ggz: een analyse

De uitbraak van COVID19 heeft een grote impact op onze gezondheidszorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Trimbosinstituut brengen in maandelijkse rapportage de gevolgen voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in kaart.

Nieuw platform voor Gezondheids- en Medische Psychologie gelanceerd

In het nieuwe Platform Gezondheids- en Medische Psychologie (PGMP) zijn Nederlandse verenigingen en netwerken vertegenwoordigd die actief zijn op het gebied van de Gezondheids- en Medische Psychologie.

Webinar Beroepenstructuur Psychologische Beroepen: aftrap op weg naar de stip op de horizon

Op 10 november gingen de voorzitters van het NIP, de NVP en de NVGzP via een drukbezocht webinar in gesprek met leden over het Advies beroepenstructuur psychologische zorg.

Update Interview 'Nieuwe FWG-weging'

Enkele weken geleden heeft het NIP een interview geplaatst over de nieuwe FWG weging die bij GGZ instelling Altrecht is ingevoerd. Wij hebben als reactie hierop enkele bezorgde reacties uit de sectie PAZ gekregen, waar we graag op reageren.  

Checklist Implementatie Zorgprestatiemodel beschikbaar

Als zorgprofessional ga je in 2022 op een andere manier declareren. 

Recht op pensioenregeling bij PFZW voor werknemer in de basis en specialistische ggz

Het NIP staat voor een goede pensioenvoorziening van haar leden. Werknemersorganisatie FBZ zet zich mede namens het NIP in voor een goed pensioen en vertegenwoordigt de belangen van werknemers in de zorg.

Versie 8 richtlijn GGZ en corona

In deze geactualiseerde versie van de richtlijn GGZ en corona (die vandaag is gepubliceerd) hebben de belangrijkste wijzigingen betrekking op ventilatie, mondkapjes en thuiswerken.

Reactie op artikel over EMDR in de Volkskrant

Het NIP is eerder deze maand voor een artikel over EMDR in de Volkskrant om een reactie gevraagd. Onze reactie is geplaatst, echter ingekort. Voor de duidelijkheid delen we graag onze volledige reactie die tegelijkertijd ons standpunt is.

Uitspraak van de maand - Een verzoek om informatie van de Raad voor de Kinderbescherming

In deze zaak verstrekte de psycholoog informatie aan de Raad voor de Kinderbescherming zonder dit met vader, die zij nog nooit had gezien, te bespreken.

Coronamaatregelen maken jongeren angstiger en somberder

Het programma Buitenhof ging op zondag 18 oktober over de gevolgen van de coronamaatregelen. Op economisch gebied, maar ook over de grote impact van de maatregelen op de geestelijke gezondheid. 

Psychologische inzichten over beleving thuiswerken gedeeld

Leidinggevenden kunnen wat doen om het thuiswerken voor medewerkers te verbeteren. Het NIP gaf hier bij de Sociaal-Economische Raad (SER) een toelichting op vanuit de arbeid- en organisatiepsychologie.

Werken als psycholoog in coronatijd: waar loop jij tegenaan?

Nu de coronamaatregelen verder zijn aangescherpt, heeft de overheid ook weer verschillende corona-overleggen nieuw leven in geblazen. Het NIP zit daar ook bij aan tafel, en neemt daarin graag input vanuit de praktijk mee. 

Beperking vrije artsenkeuze voorlopig van de baan

Het indienen van het wetsvoorstel over de vrije artsenkeuze (artikel 13) wordt voorlopig uitgesteld. Zo schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer.

Praktische tool helpt maatwerk te bieden aan iedere verpleeghuisbewoner

Een toenemend aantal besmettingen in het land, aangescherpte maatregelen en alle regio’s hebben nu minstens de status ‘zorgelijk’. Het doel blijft om ook in deze tijd de verspreiding van het coronavirus in de VVT-sector (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties) zoveel mogelijk te beperken.