Intervisie-workshop begeleiding en beoordeling casusverslagen voor supervisoren Jeugd

Supervisie is een belangrijk onderdeel van het opleidingstraject dat (kinder- en jeugd)psychologen volgen na hun universitaire opleiding. De kwaliteit van psychologen is immers breder dan scholing en ervaring. Het gaat ook om het ‘groeien’ in het vak, het vormen van een beroepsidentiteit en het leren professioneel en autonoom te handelen. Supervisoren ondersteunen daarbij. In het opleidingstraject van kinder- en jeugdpsychologen is de supervisor bovendien verantwoordelijk voor het begeleiden en beoordelen van casusverslagen diagnostiek en behandeling.

De sectie Jeugd van het NIP organiseert twee keer per jaar een driedaagse cursus voor supervisoren. Tijdens die cursus wordt met name het onderdeel ‘oefenen met het beoordelen van casussen aan de hand van de richtlijnen’ zeer gewaardeerd. Daarom is besloten vier keer per jaar extra intervisie-workshops te organiseren over dit onderwerp.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor maximaal 10 supervisoren per keer, en worden steeds begeleid door twee leden van de registratiecommissie. Gewerkt wordt aan de hand van een aantal geanonimiseerde oefencasussen die vooraf worden toegestuurd. De casussen worden in twee kleinere groepen besproken en worden plenair teruggekoppeld aan de hand van de beoordeling die de registratiecommissie eerder heeft gegeven.
Tijdens de intervisieworkshops wordt gewerkt met de in januari 2017 herziene richtlijnen voor de casusverslagen. Verder is er voor de diagnostiekcasussen is een handige checklist gemaakt. Deze documenten zijn ook te downloaden in de Handreiking Supervisoren Jeugd op de website.

Accreditatie

De workshop levert 2 punten in het kader van herregistratie K&J/OG, en 1 punt voor K&J/OG opleiding – overige taken voor registratie.

Locatie en kosten

De bijeenkomst vindt plaats bij het NIP, van 18.30 – 21.00 uur; voor een kleine maaltijd wordt gezorgd.
De bijeenkomst kost € 20,– voor NIP-leden; niet-leden betalen € 40,–

 

Organisatie: Sectie Jeugd, NIP
Locatie: HNK, NIP, 2e verdieping, Artur v Schendelstraat 650, Utrecht