Workshop Mensenrechten en Deep Democracy

Op 24 september organiseert de Centrale Werkgroep Mensenrechten binnen het NIP een workshop over Deep Democracy: een benadering relevant bij de toepassing van mensenrechten.

Kern ervan is dat er nadrukkelijk naar de minderheidsstem wordt geluisterd en dat je jouw mening binnen een groep laat horen. Fanny Matheusen geeft de workshop. Zij is een trainer in Deep Democracy the Lewis-methode. Tijdens de workshop is er afwisseling van oefeningen en debat.

De trainer aan het werk

 

Centrale Werkgroep Mensenrechten en Psychologie

Binnen het NIP heeft de Centrale Werkgroep Mensenrechten en Psychologie zich als doel gesteld om psychologen bewust te maken van het belang van de kennis en kunde van psychologen voor de bescherming van Mensenrechten en van Mensenrechten voor het vakgebied van de psychologie. Het opkomen voor mensenrechten, het tegengaan van schendingen ervan, van onrecht, op het basale niveau van de dagelijkse praktijk behoort volgens de werkgroep tot de opgaven van de psycholoog. Daarbij gaat het om de omgang met cliënten, proefpersonen, e.d., en om het reageren op hoe mensen in de omgeving (de maatschappij, de wereld) behandeld worden. Maar het gaat ook om de eigen positie van de psycholoog: hoe word ik gehoord, t.b.v. mijn cliënten, maar ook t.b.v. mijzelf als persoon en als professional.

De werkgroep ondersteunt psychologen in het concreet een antwoord vinden op deze opgave o.a. door bijeenkomsten te organiseren rond thema’s, theorieën en methodieken die psychologen hierbij van nut kunnen zijn.

 

Deep Democracy

Deep Democracy is bij uitstek een benadering die relevant is voor het nastreven van de toepassing van mensenrechten. Kern ervan is dat bij menings- en besluitvorming binnen een groep nadrukkelijk ook naar de minderheidsstem wordt geluisterd. Iedereen horen betekent volgens Deep Democracy de wijsheid van de groep maximaal benutten. De tegenstem die vaak als lastig wordt ervaren, wordt genegeerd, tegengewerkt en tot zondebok gemaakt, wordt hier gezien als een bron van wijsheid.

Als methodiek levert Deep Democracy meerdere tools om bij besluitvorming binnen groepen het aan bod laten komen van alle stemmen te faciliteren. Het is tevens een krachtig instrument voor conflictresolutie binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit.

Myrna Lewis, de grondlegster van Deep Democracy, heeft het psychologische werk van Arnold Mindell toegankelijk gemaakt. De principes zijn gebaseerd op Proces Oriented Psychology. De methode is door Myrna in de jaren negentig ontwikkeld in het bedrijfsleven van Zuid-Afrika en wordt sindsdien succesvol toegepast in verschillende velden over de hele wereld. Teams die volgens deze methodiek overleggen, winnen aan vitaliteit, inclusie, betrokkenheid, samenwerkingsgerichtheid en effectiviteit.

 

Fanny Matheusen

Fanny Matheusen (Mechelen) is maatschappelijk werker en pedagoog met een specialisatie in antropologie. Ze is gastlector bij verschillende universitaire colleges over thema’s als interculturele competentie en inclusieve besluitvorming. Sinds zeven jaar heeft ze haar eigen bedrijf Goesthing, waar ze mensen door transities begeleidt, met een speciale interesse voor verschillen. Fanny Matheusen is een facilitator, instructeur en supervisor in Deep Democracy the Lewis-methode. Ze geeft niveau 1, 2, 3 en 4 trainingen.

Fanny organiseert regelmatig diverse activiteiten rond Deep Democracy, zoals onlangs op 24 juni de ‘Masterclass met Myrna Lewis – Wat nu? Dialoog én conflict in een gepolariseerd België’. Over Deep Democracy schreef zij ‘Van zondebok naar zebra, een nieuwe kijk op besluitvorming en conflicthantering’ (2018).

 

Programma

In deze workshop horen/leren we van Fanny, maar we gaan ook in interactie en in actie. Er is afwisseling van uiteenzettingen, oefeningen, gedachtewisseling en debat.

Onderwerpen die aan de orde komen op basis van de filosofie van Deep Democracy, zijn:

 • Het belang van de nee-stem, de minderheids-stem, de tegenstem
 • Visie op functioneren van mensen en/in groepen, groepsdynamiek en sabotage
 • Het belang van conflict en het omgaan met polariteiten en polariseren

I.v.m. mensenrechten: aandacht voor vragen rond:

 • Het reageren op onrecht en onethisch gedrag
 • Gehoord worden, omgaan met onmacht en macht/kracht

 

Dinsdag 24 september 2019

 • Inloop vanaf 14.30 uur
 • Start workshop 15.00 uur
 • Einde workshop 17.30 uur met borrel en hapjes

 

Kosten

 • NIP leden 25,- euro
 • niet NIP leden 50,-
 • SPS-NIP leden: 15,-

Let op: Er is plaats voor een beperkt aantal deelnemers (25). Dus meld u zo spoedig mogelijk aan!

 

 

Aanmelden? Klik hieronder

 

 

Organisatie: Centrale Werkgroep Mensenrechten & Psychologie
Locatie: NIP kantoor, HNK Utrecht, Arthur van Schendelstraat 650, Utrecht