Winterschool Dag 3 – Leiderschap, oude bekenden en nieuwe ontwikkelingen

De sectie A&O van het NIP organiseert deze winter de A&O Winterschool, acht inhoudelijke nascholingsdagen van hoge kwaliteit op post masterniveau. “Winterschool Dag 3”  vindt plaats op 2 middagen namelijk de 18e december 2019 en de 15e januari 2020 en gaat over de uitkomsten van recent en klassiek onderzoek naar effecten van leiderschap en de betekenis van deze uitkomsten voor de praktijk. De bijeenkomsten worden ingevuld door dr. Rendel de Jong. De Winterschool is exclusief toegankelijk voor academisch geschoolde A&O en A&G psychologen.

 

 

Leiderschap, oude bekenden en nieuwe ontwikkelingen – Wetenschappelijke evidentie en praktische toepassingen.

Leiderschap staat al meer dan een halve eeuw in de belangstelling. Na de belangstelling voor sociaal, structurerend en situationeel leiderschap kwamen inspirerend en transformationeel leiderschap aan de orde. Meer recent verschenen onder andere “servant leadership” en gedeeld leiderschap op het toneel. De huidige betekenis van de diverse benaderingen wordt aan de hand van wetenschappelijke (meta)studies, gevalsbeschrijvingen en persoonlijke ervaringen (ook van de deelnemers) besproken.

 

Over de spreker – Dr. Rendel de Jong

Na zijn afstuderen (onderwerp macht en leiderschap bij de ABN en de Koninklijke Marine) combineerde Dr Rendel D. de Jong zijn werk in onderwijs en onderzoek aan de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht met consultancy, coaching and psychotherapie in privé praktijk en bijdragen aan post-universitair onderwijs. Hij promoveerde aan de Universiteit Utrecht op stress en effectiviteit bij managers and entrepreneurs. Binnen het NIP was hij actief in het bestuur van de Sector A&O en als voorzitter van de Ledenraad. Na zijn formele pensioen bleef hij actief in onderzoek (o.a. coaching en leiderschap) en (post-universitair) onderwijs.

In deze module van NIP Winterschool vertaalt hij beschikbare kennis en inzichten uit de wetenschap in handzame informatie en interventies voor de praktijk.

 

Module 1 (18 december, middag 13.00-17.00 )

• “The forgotten ones”, de klassieke leiderschapsdimensies, situationeel leiderschap. De “bases of power”, gedeeld leiderschap en “checks and balances”.* De meerwaarde van transformationeel, charismatisch, leiderschap, en wat daarop volgt, zoals “servant leadership”.
• De diagnostiek van leiderschap als gedragsmatige manifestatie en met betrekking tot onderliggende kenmerken van de persoon.

Module 2 (15 januari, middag 13.00 – 17.00)

• Leiderschap, vervolg. Aanvullende aspecten (in overleg met de deelnemers bij de eerste bijeenkomst vastgesteld).
• Leiderschap: wat er mee te doen? Is leiderschapsstijl te leren? Zo ja, hoe? Aan de orde komen de mogelijkheden(en onmogelijkheden) van trainingsmethoden/interventies zoals rollenspel, modelling, feedback en coaching. Aan de hand van praktijkgevallen en oefeningen.

*Leiderschap in de praktijk binnen een formele organisatie: leiderschap “van onder op” en “van boven af”. Gastcollege door Dr. Marenne Jansen. Marenne promoveerde recentelijk op de militaire opleiding en vorming aan de KMA. In dit college gaat zij in op het functioneren van leiderschap in de dag-dagelijkse praktijk van de uitzending in Afghanistan. Lessen voor de praktijk en voor theorie en onderzoek?

Ter voorbereiding op dit masterclass worden de cursisten geacht om onderstaande artikelen (70 pagina’s) te bestuderen. Door middel van een eindopdracht, die de cursisten na de scholingsdag ontvangen, wordt de kennis van de cursisten getoetst. De cursist dient deze eindopdracht met een voldoende af te ronden om de extra accreditatiepunten toegekend te krijgen.

Artikelen

De artikelen zullen na aanmelding aan de deelnemers worden toegezonden.

Programma

18 december 2019 NIP– grote vergaderzaal
12:30 uur Inloop en registratie
13.00 uur Start module 1
17:00 uur Sluiting + Borrel

15 januari 2020 NIP – grote vergaderzaal
12:30 uur Inloop en registratie
13.00 uur Start module 2
17:00 uur Sluiting + Borrel

 

Doelgroep

De Winterschool is exclusief toegankelijk voor academisch geschoolde A&O en A&G psychologen.

 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP & Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP voor:
7 PE-punten voor het bijwonen van de alle 2 de middagen EN optioneel:
7 PE punten voor het met een voldoende afronden van de eindopdracht

“Tevens zal Marenne Jansen een gastcollege komen geven. Zij promoveerde op een studie naar Militaire Leiderschapsvormen”

Aanmelden

Let op: deze nascholingsdag bestaat uit een middag op 18 december 2019 en een middag op 15 januari 2020.
U schrijft zich via onderstaande link éénmalig in voor beide middagen.
Wanneer u zich aanmeldt voor deze nascholing, dient u zowel 18 december 15 januari aanwezig te zijn.

 

 

Voor de andere Winterschooldagen kunt u zich hier aanmelden.

Organisatie: sectie A&O
Locatie: NIP-kantoor, HNK Utrecht, 2e verdieping, Arthur van Schendelstraat 650 te Utrecht