Winterschool A&O: Duurzame psychische gezondheid; een perspectief vanuit de capability benadering (herhaling)

De sectie A&O van het NIP organiseert deze winter de A&O Winterschool, inhoudelijke nascholingsdagen van hoge kwaliteit op post masterniveau. Deze dag gaat over duurzame psychische gezondheid en wordt ingevuld door Prof. dr. Jac van der Klink. De Winterschool is exclusief toegankelijk voor academisch geschoolde A&O en A&G psychologen.

 

Werk waarin mensen voor hen belangrijke doelen en waarden kunnen realiseren is de beste buffer tegen werkgerelateerde psychische problematiek. Dit blijkt uit wetenschap en vele praktijkvoorbeelden. Het capability model is uitermate geschikt om een conceptueel kader te geven voor stromingen als positieve gezondheid en psychologie en oplossingsgerichte therapie.

In deze workshop raak je vertrouwd met het model en de toepassingen in de praktijk waarmee inmiddels ervaring is opgedaan.

Prof. Jac van der Klink studeerde geneeskunde en psychologie. Hij studeerde af in de klinische psychologie en in de sociale en organisatiepsychologie en hij behaalde specialisaties in de huisartsgeneeskunde en de bedrijfsgezondheidszorg.

Hij werkte als arts in Ghana en als huisarts en bedrijfsarts in Nederland. Daarna(ast) werkte hij bij diverse andere instellingen. In 2003 voltooide hij zijn proefschrift over psychische klachten op het werk. Van 2006 tot 2014 was hij hoogleraar arbeid en gezondheid aan het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Van 2014 tot 2019 was hij hoogleraar duurzame inzetbaarheid en psychische gezondheid op het werk aan de Universiteit van Tilburg. Aan deze universiteit is hij nog als emeritus verbonden. Vanaf 2020 is hij buitengewoon hoogleraar aan de North West University of South Africa, Optentia.

In deze module van NIP A&O scholing vertaalt hij beschikbare kennis en inzichten uit de wetenschap in handzame informatie en interventies voor de praktijk.

 

Module 1 (ochtend)
  • Het capability model in relatie tot andere modellen
  • Praktische toepassingen op individueel niveau

 

Module 2 (middag)
  • Praktische toepassingen op groeps- en organisatieniveau

 

Ter voorbereiding op deze masterclass worden de cursisten geacht om onderstaande artikelen (70 pagina’s) te bestuderen. Door middel van een eindopdracht, die de cursisten na de scholingsdag ontvangen, wordt de kennis van de cursisten getoetst. De cursist dient deze eindopdracht met een voldoende af te ronden om de accreditatiepunten toegekend te krijgen.

  • Van der Klink JJL. Cutting stone or building a cathedral. Valedictory address. Tilburg University. 2019.
  • Van der Klink JJL, Bültmann U, Burdorf A, Schaufeli WB, Zijlstra FRH, Abma FI, Brouwer S, van der Wilt GJ. Sustainable employability – Definition, conceptualization, and implications: A perspective based on the Capability Approach. Scand J Work, Environ Health. 2016;42(1):71–79.

De artikelen worden na aanmelding naar je gemaild.

Programma

09:30 uur         Start programma (module 1)
13:00 uur          Lunchpauze
14:00 uur          Start programma (module 2)
17:30 uur          Afsluiting

 

Doelgroep

De winterschool is exclusief toegankelijk voor academisch geschoolde A&O en A&G psychologen.

 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP & Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP voor:
7 PE-punten voor het bijwonen van de dag EN optioneel:
7 PE punten voor het met een voldoende afronden van de eindopdracht

 

Kosten

NIP-leden                  € 150,-
niet NIP-leden           € 300,-
studenten SPS-NIP   € 50,- (slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar)
starters NIP               € 75,-

 

Aanmelden

 

Organisatie: sectie A&O
Locatie: Online