Werkgroep Schoolpsychologen i.s.m. CINS: Radicalisering in het onderwijs

Terrorismeonderzoeker Teun van Dongen zal in zijn presentatie laten zien wat de aantrekkingskracht van terrorisme op pubers en jongvolwassenen is. Hij zal hierbij pleiten voor de demystificatie van de terrorist: de redenen die jonge mensen hebben om terrorist te worden, zijn in wezen niet abnormaal en misschien zelfs wel herkenbaar; aan extreme daden hoeven namelijk niet per se extreme drijfveren ten grondslag te liggen. Van Dongen zal deze stelling toelichten aan de hand van voorbeelden die voor de onderwijspraktijk relevant zijn. Ook zal hij ingaan op het proces dat mensen doormaken voordat ze tot terrorisme komen en zal hij laten zien wat een school kan doen (en wat niet) om deze processen te herkennen en tegen te gaan.

Teun van Dongen is momenteel verbonden aan de Universiteit Leiden en is auteur van het boek Radicalisering ontrafeld: tien redenen om een terroristische aanslag te plegen.

Programma Werkgroep Schoolpsychologen i.s.m. het Crisis Interventie Netwerkwerk Schoolpsychologen (CINS)

09:45 – 10:00         Inloop met koffie/thee
10:00 –  12.45        Werkgroep Schoolpsychologen;

Inhoudelijke spreker: Teun van Dongen, auteur en onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Leiden – “Radicalisering in het onderwijs”

13:00 – 14:00         Lunch alleen voor CINS-leden
14:00 – 16:00         Middagprogramma CINS (alleen voor CINS leden): huishoudelijk deel onder leiding van het kernteam

Accreditatie is aangevraagd bij NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
Vergeet niet uw SKJ nummer op uw aanmelding te vermelden.

Locatie: Kerkzaal, Zalen van Zeven, Boothstraat 7, Utrecht, zie hier de route

 

Organisatie: Werkgroep Schoolpsychologen
Locatie: Zalen van Zeven, Boothstraat 7, Utrecht