Webinar serie Complexe scheidingen – Als niemand het wil, maar het tóch gebeurt

Waarom systemen niet werken als ze niet samenwerken.

 

Voor iedereen die in z’n werk met complexe ouderlijke scheidingen te maken heeft – van pedagoog tot advocaat en rechter, van mediator tot schuldhulpverlener, van verloskundige tot psycholoog – organiseren NIP en NVO drie webinars. Hierin worden thema’s besproken die in complexe scheidingen van ouders aan de orde zijn: systeemgericht denken en complexiteit, juridische en ethische aspecten en het tijdig inschatten van de mogelijkheden en grenzen van diverse interventies. Deze webinars vormen de aanloop naar het symposium van NIP/NVO over systeemgericht werken in complexe scheidingen in mei of juni 2022. 

 

Webinar 1:  maandag 24 januari 2022       

Het eerste webinar gaat in op de systeemtheorie: wat is een systeem en wat maakt systemen bijzonder en complex? Waarom is het belangrijk om bij scheidingen in die termen te denken en te onderzoeken? Met welke systemen heeft een hulpverlener te maken, en hoe interacteren die met elkaar? Hoe is het mogelijk dat in een systeem iedereen z’n uiterste best doet professioneel te handelen maar dat het eindresultaat niet altijd voldoet aan professionele standaards?

Spreker drs. J.A. Tak

De theorie van de Complex Dynamische Systemen biedt daarvoor een denkkader. Het model van Belsky, veel gebruikt om orde te scheppen in complexe situaties, krijgt in dit webinar enige uitbreiding. Een aantal concrete voorbeelden wordt ontleend aan het rapport ‘Onmacht’, in oktober 2021 gepubliceerd in opdracht van de gemeente Amsterdam (https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorg-jeugd/artikelen/onderzoek-calamiteit-amsterdam-oost/). Ook worden er verbanden gelegd met het rapport van het ‘Expertteam Ouderverstoting en Complexe Omgangsproblematiek’ (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/04/bijlage-1-adviesrapport-expertteam-ouderverstoting-complexe-omgangsproblematiek-januari-2021).

 

Webinarreeks
Dit webinar is onderdeel van een webinarreeks. De volgende webinars vinden plaats op 10 maart (thema: juridische en ethische aspecten) en 11 april 2022 (thema: het tijdig en juist inschatten van de mogelijkheden en grenzen van diverse interventies in het gezinssysteem).  Deze webinars vormen de aanloop naar het symposium van NIP/NVO over systeemgericht werken in complexe scheidingen in mei of juni 2022.

 

Terugkijken

Het webinar is na afloop door NIP-leden terug te kijken via www.psynip.nl/webinars  en voor NVO-leden via de NVO website.

Voor NVO leden zijn de webinars terug te kijken via de volgende link: https://mijn.nvo.nl/publicaties/webinars.

 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor Kinder- en Jeugdpsychologen NIP, NVP Orthopedagoog, NVO orthopedagoog generalist en bij de MfN.

De accreditatiepunten worden toegekend wanneer je live bij het gehele webinar aanwezig was en kunnen niet worden toegekend bij het terugkijken van de opname.

 

Deelnamekosten (per bijeenkomst)

NIP/NVO leden                10 euro
Niet leden                         20 euro

 

Tijd:

20.00 uur tot 21.15 uur

 

Aanmelden:

Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier. Een paar uur voorafgaand aan het webinar, krijg je de link toegezonden via het e-mailadres dat je hebt opgegeven.

Let op: Aanmelden is mogelijk tot maandag 24 januari 13.00 uur.

 

 

 

Organisatie: NIP /NVO
Locatie: Online