Forensische schematherapie: Praktijk en nieuwe ontwikkelingen

Werk jij als psycholoog binnen de Forensische Zorg met schematherapie of wil je hier mee gaan werken? Volg dan dit webinar met GZ-psycholoog, supervisor en leertherapeut dr. Truus Kersten.

Schematherapie is ontwikkeld door Jeffrey Young en later door David Bernstein en Arnoud Arntz aangepast voor forensische patiënten. Uit onderzoek blijkt dat forensische schematherapie effectief  is. Inmiddels wordt schematherapie toegepast door vele psychologen in de forensische en verslavingszorg bij  patiënten met dubbele- of triple-diagnoseproblematiek (persoonlijkheidsproblematiek, verslaving, criminaliteit en agressie). Bij deze doelgroep is het werken met schemamodi en limited reparenting van belang. Recent zijn nieuwe modi voorgesteld: behoefte aan rechtvaardigheid en behoefte aan zelfcoherentie.

In dit webinar wordt de schematheorie en -therapie in vogelvlucht gepresenteerd, waaronder de nieuwe modi. Daarna wordt ingezoomd op het werken met modi (en modikaarten) in de praktijk. Ook wordt ingegaan op hoe je ‘ongemotiveerde, externaliserende, ontkennende’ patiënten zonder ‘moreel besef’ ziet vanuit de schematheorie en hoe je met deze patiënten tóch schematherapie kunt doen.  Dit alles wordt toegelicht met casuïstiek en interactieve werkvormen.

 

Over de spreker

Dr. Truus Kersten is GZ-psycholoog, supervisor en leertherapeut van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt), supervisor van het Register Schematherapie en trainer/supervisor van de International Society of Schema Therapy (ISST)

 

Dit webinar vindt plaats op dinsdag 2 februari van 18.30 – 19.30 uur

  • Wat: Webinar Schematherapie; Praktijk en nieuwe ontwikkelingen
  • Voor wie: Alle leden van de NIP sectie Forensische Psychologie en van de VGCT sectie Forensische Psychologie
  • Wanneer: Dinsdag 2 februari 18.30 – 19.30 uur (digitaal) 

 

Aanmelden

Dit webinar is gratis en exclusief toegankelijk voor NIP-leden en VGCT-leden. Aanmelden kan via onderstaande link. Een paar uur voorafgaand aan het webinar, krijg je de link voor het webinar toegezonden via het e-mailadres dat je hebt opgegeven. Let er goed op dat het emailadres correct gespeld is.

 

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor herregistratie VGCT

 

Terugkijken

Het webinar is na afloop door NIP-leden terug te kijken via psynip.nl/webinars

En voor VGCT-leden via vgct.nl/themas/webinars

Niets ontvangen of problemen bij aanmelden? Stuur dan een mail naar het bijeenkomstennip@psynip.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie: Secties Forensische Psychologie NIP en VGCT
Locatie: Online