Webinar – Ethiek en forensische psychologie: focus op de Pro Justitia rapportage

 Moeten gedragsdeskundigen wel een uitspraak doen over de toerekeningsvatbaarheid van een verdachte, of kunnen zij zich beter beperken tot het vaststellen van de stoornis en de invloed daarvan?

Wat zijn de ethische consequenties van dat de onderzochte bij een Pro Justitia rapportage geen ‘patiënt’ is en niet om de rapportage heeft gevraagd? Prof. dr. Gerben Meynen stelt deze vragen tijdens dit webinar op 22 juni aan de orde.

Forensische psychologie is een bijzonder werkveld, ook ethisch gezien – en dat geldt vooral voor de Pro Justitia rapportage. Deze rapportage vindt namelijk niet in een behandelcontext plaats; de onderzochte is geen ‘patiënt’ en heeft in de regel ook niet om de rapportage gevraagd.

We onderzoeken tijdens dit webinar de ethische consequenties hiervan en we identificeren ethische oriëntatiepunten voor de gedragskundige en zullen deze bediscussiëren. We gaan in op praktische aspecten, maar ook op meer theoretische, zoals de vraag: moeten gedragskundigen wel een uitspraak doen over de toerekeningsvatbaarheid van de verdachte, of kunnen zij zich beter beperken tot het vaststellen van de stoornis en de invloed daarvan? Immers, de toerekeningsvatbaarheid is een juridische kwestie, en een gedragskundige is geen jurist. We kijken ook kort naar ethische overwegingen rond het doen van onderzoek in de forensische ggz.

Dit webinar vindt plaats op dinsdag 22 juni van 18.30 – 19.30 uur

 

Over de spreker

Prof. dr. Gerben Meynen is hoogleraar Forensische psychiatrie bij Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, Universiteit Utrecht en bijz. hoogleraar Ethiek en psychiatrie, Afdeling Filosofie, Geesteswetenschappen, VU Amsterdam. Tevens werkt hij als psychiater bij GGZ inGeest, Amsterdam. 

Aanmelden

Dit webinar is gratis en exclusief toegankelijk voor NIP-leden. Aanmelden kan via onderstaande link. Een paar uur voorafgaand aan het webinar, krijg je de link voor het webinar toegezonden via het e-mailadres dat je hebt opgegeven. Let er goed op dat het emailadres correct gespeld is.

 

Terugkijken

Het webinar is na afloop door NIP-leden terug te kijken via psynip.nl/webinars

 

Niets ontvangen of problemen bij aanmelden? Stuur dan een mail naar het bijeenkomstennip@psynip.nl

 

 

 

 

Organisatie: Sectie Forensische Psychologie NIP
Locatie: Online