Webinar ethiek – Betrokkenen van de psycholoog

Is het voor u als psycholoog altijd even duidelijk wie de cliënt is, wie betrokkenen zijn en wie als (externe) opdrachtgever moet worden beschouwd? In dit webinar buigen deskundigen zich over begrippen uit de Beroepscode aan de hand van casuïstiek uit de beroepspraktijk van psychologen.

In de dagelijkse praktijk kruisen verschillende personen het pad van de psycholoog. Psychologen begeven zich beroepsmatig in uiteenlopende, dynamische speelvelden met meerdere betrokkenen. Dan is het van groot belang om te weten in welke relatie zij tot de psycholoog staan. Wie is de cliënt, wie zijn de betrokkenen en wie moet als (externe) opdrachtgever worden beschouwd?

In het webinar van 8 oktober laten Henk Geertsema, gz-psycholoog, Kees Jan van der Boom, Klinisch Psycholoog en voorzitter van de BEZ en Rosalinde Visser, senior stafmedewerker beroepsethiek, een aantal belangrijke begrippen uit de Beroepscode de revue passeren aan de hand van casuïstiek uit de brede beroepspraktijk van psychologen.

In de Beroepscode voor psychologen is een begrippenlijst opgenomen, juist om de rol van de psycholoog en die van de verschillende betrokkenen te kunnen definiëren (artikel 1). Inzicht in de betekenis en toepassing van deze begrippen blijkt essentieel voor de beroepspraktijk en voor een juiste toepassing van de Beroepscode. Onduidelijkheid daarover kan tot misverstanden leiden en consequenties hebben, ook als het gaat om uw beroepsgeheim.

  • Datum: dinsdag 8 oktober a.s.
  • van 19.30 tot 20.30 uur
  • Gratis voor NIP-leden

U kunt tijdens het webinar uw vragen voorleggen, deze worden zoveel mogelijk nog tijdens het webinar beantwoord.

 

 

 

Organisatie: NIP-Beroepsethiek
Locatie: Online