A&O Winterschool (online) – Hoe de technologie de wereld van selectie en assessment binnendringt

De sectie A&O van het NIP organiseert ook dit jaar de A&O Winterschool van hoge kwaliteit op post masterniveau. Deze dag wordt ingevuld door Prof. dr. Marise Born. De winterschool is exclusief toegankelijk voor academisch geschoolde A&O en A&G psychologen.

Deze nascholingsdag gaat in op allerlei technologische nieuwstandjes die de wereld van selectie en assessment binnendringen, van artificiële intelligentie tot virtual reality. Hoe reageren we hierop en wat weten we hier eigenlijk van? We nemen samen de stand van zaken door, waarbij we aandacht geven aan deze nieuwe manieren om kandidaten te testen. Maar we beginnen met het bespreken van wat we eigenlijk zouden willen voorspellen, dat wil zeggen het toekomstige werkgedrag van sollicitanten. Technologie impliceert grote veranderingen van het werk zelf, en deze veranderingen zouden bovendien repercussies moeten hebben voor selectie en assessment.

Gebruikmakend van een beschouwing van Ryan en Derous (2019) bekijken we in Module 1 de effecten van technologie in het werk zelf en implicaties hiervan voor selectie en assessment. Het analyseren van veranderingen in werkzaamheden en de gevolgen voor wat er met de selectieprocedure moet worden voorspeld – de criteria – krijgen vaak nauwelijks aandacht. Dat dit niet terecht is blijkt uit problemen rond criteriumdeficiëntie en -contaminatie. We gaan onder andere in op dynamische criteria en wat het onderscheid tussen dagelijkse en maximale werkprestaties voor selectie betekent.

Tijdens Module 2 komt nieuwe technologie aan bod die wordt ingezet tijdens assessment voor personeelsselectie. Veelgehoorde argumenten voor bijvoorbeeld gamification en video-interviewen zijn dat deze technieken motivatieverhogend werken voor kandidaten, en efficiënt zijn. Is dat inderdaad juist en welke andere effecten hebben deze moderne assessmentmethoden?

We besluiten met de stand van zaken rond artificiële intelligentie en vergelijken aan de hand van het overzicht van Liem et al. (2018) het klassieke psychologische voorspellingsmodel met het machine learning model.

 

Programma (online)

9.45 uur  kennismaking
10.00 – 13.00 uur Module 1
13.00 – 14.00 uur pauze
14.00 – 17.00 uur Module 2 en afsluiting

 

Over de spreker – Prof. dr. Marise Born

prof. dr. M. Ph. (Marise) Born hoogleraar Personeelspsychologie aan het Instituut voor Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast heeft ze een aanstelling als bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het gebied van de arbeids- en personeelspsychologie, in het bijzonder gericht op allochtoon-etnische groepen.

Haar specialisaties betreffen individuele verschillen, psychologie en assessment, selectiepsychologie en persoonlijkheidspsychologie. Van 2008-2010 was zij President van de International Test Commission (ITC) en van 2003-2010 was zij lid van de Commissie Testaangelegenheden (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen. Sinds najaar 2015 is zij de voorzitter van het NSvP-bestuur.

In deze modules van NIP Winterschool vertaalt zij beschikbare kennis en inzichten uit de wetenschap in handzame informatie en interventies voor de praktijk.

 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP & Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP.
Verwachte aantal punten
6 PE-punten voor het live bijwonen van de dag en actief meedoen aan de dag
6 PE punten voor het met een voldoende afronden van de eindopdracht

 

Kosten voor deze dag

€ 150  – NIP-lid
€ 300  – niet NIP-lid
€ 75    – Startende Psycholoog NIP-lid
€ 50    – SPS-NIP lid

Je ontvangt de inloggegevens voor deze online scholing een dag voor de aanvang van de scholing per mail.

 

 

 

 

Organisatie: Sectie A&O NIP
Locatie: Online