Vrijdagmiddagbijeenkomst – Blended coachen, het krachtig combineren van online en offline begeleiden

Internet biedt ons als psychologen nieuwe en krachtige mogelijkheden tijdens de begeleiding van cliënten en/of medewerkers. Met moderne online communicatiemiddelen zoals video-bellen, chat, email, sms en apps wordt het mogelijk om dichter op het ontwikkelingsproces van onze cliënten te zitten. Dat aanvullende of ondersteunende online begeleiding nog niet massaal in de praktijk wordt ingezet, lijkt vooral door onszelf te komen. Als psychologen lijken wij zelf de meest belemmerende factor te zijn. Dit komt omdat wij voornamelijk getraind zijn in verbale gespreksvoering. Hierdoor wordt het gebruik van schriftelijke online communicatiemiddelen vaak gezien als een oppervlakkige en meer onpersoonlijke manier van communicatie. Dit is echter een misvatting en het erkennen van dit misverstand vergt vaak een behoorlijke attitudeverandering voor onze beroepsgroep. Daarnaast hebben we aanvullende vaardigheden nodig om onze cliënten ook online begeleiding, ondersteuning en zorg aan te kunnen bieden. Om deze reden hebben wij een methode (eCP-methode) ontwikkeld om online begeleiding en coachen vorm te geven. In deze inspiratiesessie verdiepen we ons in de methode, attitude en vaardigheden, die nodig zijn voor succesvol online begeleiden. Hierbij staan we stil bij:

  • De verschillende vormen van blended begeleiden
  • De voor- en nadelen van online begeleiding
  • Hoe je zelf face-to-face gespreksvoering kan combineren met online communicatie.

De inspiratiesessie bestaat uit een korte theoretische toelichting over de eCP-methode, waarbij wordt ingegaan op de achterliggende psychologische theorieën. Verder wordt er geoefend aan de hand van praktijkvoorbeelden. Het doel is om de deelnemers concrete handvaten mee te geven die ze direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk.

Deze inspiratiesessie is geschikt voor iedere psycholoog die in zijn of haar werk (in)direct te maken heeft met het professioneel begeleiden van cliënten, studenten of medewerkers.

De workshop wordt gegeven door
Drs. Alexander Waringa is psycholoog, onderzoeker en ontwikkelaar. Sinds 2000 ontwikkelt hij internettoepassingen voor ‘human development’. Hij is co-auteur van de boeken ‘E-coaching: direct aan de slag met Het Nieuwe Coachen’ (2012) en ‘E-health: Handboek voor zorg- en hulpverleners’ (2018).

Datum & tijd
5 april 2019 – 12:30-17:00

Locatie
NIP – Arthur van Schendelstraat 650 – Utrecht

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor het register Arbeids- en Organisatiepsycholoog NIP en Arbeids- en Gezondheidspsycholoog NIP. Wie in dit register is geregistreerd mag de titel Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie of Registerpsycholoog NIP/Arbeid en Gezondheid voeren.

Programma

12.30-13.00 uur:               Ontvangst
13.00-15.00 uur:               Workshop deel 1
15.00-15.30 uur:               Pauze
15.30-17.00 uur:               Workshop deel 2
17.00-18.00 uur:               Afsluiting en borrel

Kosten
€ 25 voor NIP leden
€ 75 voor niet-NIP leden
€ 15 voor NIP-studentleden en werkzoekende leden van het NIP*

*Voor studentleden en werkzoekende leden is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

 

 

 

Organisatie: sectie A&O
Locatie: NIP