Vrijdagmiddagbijeenkomst – ACT als begeleidingstool op de werkplek

Leer en ervaar de basisprincipes van ACT binnen (loopbaan)begeleiding, opleidingsadvies, trainingen en ontwikkelingstrajecten gericht op persoonlijke groei (en/of voorkomen van uitval), en krijg praktische handvatten om als professional meer psychologisch flexibel te zijn.

‘Best spannend, een workshop over ACT en psychologische flexibiliteit,  en dan nog voor het NIP. Dat gaat vast niet goed’ en……,  komen daar wel voldoende mensen naar toe??
Wie herkent dit niet…?, ratelende gedachten, die je vooral proberen NIET te gaan doen waar je plezier in hebt. En ga je daar dan naar luisteren, of niet?

ACT
Een van de meest aansprekende oefeningen uit de ACT benadering is ‘geef je verstand een naam’. Mijn verstand heet  Loes, en ze heeft me soms bijna zo ver dat ik af zie van mijn missie om opleiders, begeleiders en trainers kennis te laten maken met Acceptance en Commitment Therapy, ACT genaamd. De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Centraal staat dat ‘pijn’ bij het leven hoort en dus niet bestreden hoeft te worden, maar we er wel voor kunnen waken dat pijn geen ‘lijden’ wordt, en ons af houdt van datgene wat ons echt drijft, namelijk onze waarden.
Is ACT dan geen therapie en dus voorbehouden aan klinisch psychologen en psychotherapeuten? Gelukkig niet, want ACT is juist heel toepasbaar in de eigen werk-context. Als opleider of loopbaanadviseur zie je veel processen, die persoonlijke ontwikkeling (en daarmee professionele ontwikkeling) belemmeren.
ACT is een gedragstherapie, dus veel oefenen met de materie is het devies. Lees meer….

Voor wie
De bijeenkomst is bedoeld voor arbeid & organisatiepsychologen, psychologen arbeid & gezondheid en psychologen uit andere werkvelden die professionals (of lerende professionals) opleiden en/of begeleiden in hun professionele of persoonlijke groei. Ook is de ACT benaderingswijze geschikt nij (dreigende) uitval op het werk of binnen re-integratieprocessen.

Met wie
De begeleiding is in handen van drs. Monique Bekker. Monique is Registerpsycholoog NIP A&O en ACT psycholoog. Zij werkt als opleider binnen onderwijs en zorg en zet daar ACT in als begeleidingstool bij de ontwikkeling van medewerkers.

Programma – 28 juni 2019
13.30 – 14.00 uur – Inloop en ontvangst
14.00 – 15.00 uur – Workshop deel 1
15.00 – 15.30 uur – Pauze
15.30 – 16.15 uur – Workshop deel 2
16.15 – 17.00 uur – Casusbespreking
17.00 – 18.00 uur – Napraten met een drankje

Locatie
NIP-kantoor – Arthur van Schendelstraat 652 – Utrecht

Kosten
€ 25 voor NIP leden
€ 75 voor niet-NIP leden
€ 15 voor NIP-studentleden

Voor studentleden is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Nog geen NIP-lid?
Maak meteen bij je aanmelding voor deze bijeenkomst gebruik van onze ledenkorting door direct lid te worden. Vink op het aanmeldformulier de extra optie aan en ga daarna meteen door naar www.psynip.nl/wordlid en meld je aan als NIP-lid.

 

Organisatie: sectie A&O
Locatie: NIP -Utrecht