Vrijdagmiddagbijeenkomst sectie A&O: Schema-Coaching

Leer de basisprincipes van Schema-Coaching en krijg praktische handvatten om deze vorm van coaching toe te passen in de praktijk.

Informatie over de bijeenkomst
Schema-Coaching is een integratieve vorm van coaching, waarin inzichten en interventies zijn opgenomen vanuit de leertheorie, de cognitieve theorie, de cliëntgerichte theorie, de psycho-dynamische theorie en de hechtingstheorie. Schema’s zijn generalisaties van kennis, gevormd door herhaalde ervaringen en de manier waarop daar betekenis aan wordt gegeven.

Functionele schema’s zijn adaptieve overtuigingen die een realistische inschatting van ervaringen ondersteunen. Disfunctionele schema’s daarentegen verwijzen naar mal-adaptieve overtuigingen van de persoon over zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Deze disfunctionele opvattingen staan gezond en bewust functioneren in de weg. Dit geldt voor het functioneren in het persoonlijke leven, en in het werkzame leven. Het eerste doel van schema-coaching is bewustwording van eigen patronen van denken, ervaren en handelen. Vervolgens wordt gewerkt aan het verminderen van de kracht van disfunctionele schema’s, om gezond functioneren in de privé- en werksituatie te kunnen versterken.

Deelnemers kunnen voorafgaand aan de bijeenkomst casuïstiek inbrengen, zodat een van de casussen in de voorbereiding voor de bijeenkomst meegenomen kan worden. Ook is het mogelijk tijdens de bijeenkomst spontaan casuïstiek in te brengen.

Voor wie
De bijeenkomst is bedoeld voor arbeid & organisatiepsychologen en psychologen arbeid & gezondheid.

Met wie
De begeleiding is in handen van drs. Coen Horstman. Coen is klinisch psycholoog, psychotherapeut, en supervisor/opleider cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Hij werkt sinds vele jaren in de GGZ. Daarnaast heeft hij een eigen praktijk voor psychotherapie en coaching.

Programma
13.00-13.30 uur:               Ontvangst
13.30-14.30 uur:               De basisprincipes van Schema-Coaching
14.30-15.00 uur:               Casusbespreking
15.00-15.30 uur:               Pauze
15.30-16.00 uur:               Casusbespreking
16.00-17.00 uur:               Rollenspellen
17.00 uur:                         Afsluiting en borrel

Kosten
€ 25 voor NIP leden
€ 75 voor niet-NIP leden
€ 15 voor NIP-studentleden (lid SPS)*

*Voor studentleden is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Nog geen NIP-lid?
Maak meteen bij je aanmelding voor deze bijeenkomst gebruik van onze ledenkorting door direct lid te worden. Vink op het aanmeldformulier de extra optie aan en ga daarna meteen door naar www.psynip.nl/wordlid en meld je aan als NIP-lid.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor het register Arbeids- en Organisatiepsycholoog NIP, Arbeids- en Gezondheidspsycholoog NIP, Eerstelijnspsycholoog NIP en herregistratie KP/KNP (FGZPT).

Locatie
The Colour Kitchen Oudegracht – Oudegracht 214 – Utrecht

Klik hier om u aan te melden

 

Organisatie: sectie A&O
Locatie: The Colour Kitchen Oudegracht Utrecht