Vrijdagmiddagbijeenkomst Interveniëren met impact

Zicht op de onderstroom in organisatie- en teamsystemen als basis om interventies in te zetten met een duurzaam effect ten gunste van de gewenste resultaten.

De vrijdagmiddagbijeenkomst ‘Interveniëren met impact’ geeft inzicht in de dynamieken in de onderstroom binnen organisatie- en teamsystemen.

Om die interventies te doen die daadwerkelijke impact hebben daar waar samengewerkt wordt in organisaties, is zicht op de onderstroom sterk faciliterend. Menselijke systemen gedragen zich niet altijd logisch of rationeel, maar gedragen zich wel degelijk volgens universele dynamieken. Kennis van de dynamieken en het kunnen gebruiken van onze eigen ervaring als instrument is daarin krachtig als combinatie.

We werken tijdens de workshop met de groep als leerplaats. Daarnaast is er ruimte om eigen casuïstiek in te brengen met elkaar. De verhouding theorie- ervaren is ongeveer 20%- 80%.

Voor wie
De bijeenkomst is bedoeld voor arbeid & organisatiepsychologen en psychologen arbeid & gezondheid.

Met wie
De begeleiding is in handen van Jobbeke de Jong (A&O psycholoog, organisatie adviseur, opleider en directeur Tachles) en Helma Verhagen (A&O psycholoog, organisatie adviseur/coach Miror, human matters en ervaringsdeskundige opleiding Interveniëren met impact).

Programma
13:00 – 17:00

  • Kennismaking en kaders
  • Systeemdenken en systemisch kijken
  • Bovenstroom en onderstroom
  • Vertaling praktijk casuïstiek
  • Afsluiting en borrel

Kosten
€ 25 voor NIP leden
€ 75 voor niet-NIP leden
€ 15 voor NIP-studentleden*

*Voor studentleden is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Accreditatie 

Accreditatiebureau NIP A&O | A&G A&O – kennis 1
Accreditatiebureau NIP A&O | A&G A&O – vaardigheden 2


Locatie

NIP-kantoor – Arthur van Schendelstraat 650 – Utrecht

Organisatie: NIP sectie A&O
Locatie: NIP-gebouw, HNK Utrecht, 2e verdieping, Arthur van Schendelstraat 650 te Utrecht