Vrijdagmiddagbijeenkomst A&O: Counseling met het Career Story Interview

In deze turbulente tijden is het belangrijk om nieuwe en soms verwarrende ervaringen in onze eigen biografie in te passen. Prof. dr. Mark L. Savickas, groot denker in het veld van loopbaancounseling, noemt dit de behoefte aan ‘biographicy.’ Mark Savickas ontwierp een narratieve methode (CSI), die diepgaande zelfkennis mogelijk maakt en daarmee de adaptie aan nieuwe uitdagingen in werk en leven.

Het Career Story Interview is een krachtige en compacte narratieve aanpak, die heden-verleden-toekomst verbindt. De cliënt is auteur én hoofdpersoon van zijn eigen loopbaanverhaal. In slechts 2 sessies ontwikkelt de cliënt zijn loopbaankompas, gebaseerd op o.a. manifeste interesses, kernkwaliteiten en persoonlijke thema. De methode is licht en tegelijkertijd diepgaand. O.a. jeugdhelden, het favoriete verhaal en micro-(jeugd)verhaaltjes zijn onderdelen van het Career Story Interview.

Vertrekpunt in de methode is de preoccupatie, ontstaan in de jeugd en belangrijke drijfveer voor ontwikkeling. Opvallend in de counseling is dat er vrijwel altijd een link is tussen de huidige loopbaan- of levensvraag en de preoccupatie van de cliënt. Het is een prachtig moment als de cliënt zijn eigen rode draad ziet en er ruimte ontstaat verder te werken richting ‘antwoord op de vraag’.

In deze workshop maakt u globaal kennis met de theorie achter de methode. U bekijkt een korte videodemonstratie en ervaart zelf de impact door te werken met ingrediënten van CSI.

Opzet van de workshop

  1. Kort uiteenzetting van het concept van het Career Story Interview
  2. Video-demonstratie (7 min) van ‘the master at work’
  3. Zelf ervaren van onderdelen van de methode
  4. Bespreken methodiek
  5. Voorbeelden van toepassingen in de praktijk en rol van de counselor

Mieke Verbaarschot

Mieke Verbaarschot is Registerpsycholoog NIP/Arbeid en Organisatie en werkt als adviseur Loopbaansturing vanuit haar eigen bureau  Voor het Career Story Interview is zij ambassadeur in Nederland; opleider van professionals en coach van cliënten.

Datum en tijd

22 november 2019
13.30 tot 16.30 uur

Locatie

NIP kantoor, Arthur van Schendelstraat 650, Utrecht

 

Kosten

NIP-leden € 25
Niet Nip-leden € 75
studentleden € 15


Accreditatie


De workshop is aangevraagd voor de registers Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP en Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP. Wie in deze registers is geregistreerd mag de titel Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie voeren.

 

Aanmelden

Organisatie: sectie A&O
Locatie: NIP-gebouw, HNK Utrecht, 2e verdieping, Arthur van Schendelstraat 650 te Utrecht