Verlegenheid en de relatie met angst bij jonge kinderen

Werkgroep Het Jonge Kind van de sectie Jeugd organiseert een webinar met twee experts over de manier waarop jonge kinderen verlegenheid uiten en de relatie met angst. Bij kinderen die van nature verlegen zijn, kan deze verlegenheid een factor zijn voor de ontwikkeling van problematische angst.

Twee sprekers zullen over dit onderwerp hun ervaring en kennis delen:
Maartje Goudriaan werkt als preventiewerker bij Prezens,  GGZ in Geest. Zij biedt kinderen uit risicogroepen ondersteuning om te helpen voorkomen dat zij een psychische stoornis ontwikkelen. Ondersteuning kan bestaan uit preventieve groepscursussen voor kinderen en/of hun ouders, individuele gesprekken met kinderen en/ of hun ouders en door professionals consultatie te bieden en bij te scholen.

In deze bijeenkomst zal zij vertellen over de preventieve oudertraining ‘Cool Litlle Kids’. Dit is een cursus voor ouders van angstige peuters en kleuters.  Zij zal vertellen wat de cursus inhoudt, en hoe de ouders deze cursus ervaren. Ook gaan deelnemers aan de slag met enkele werkvormen uit de cursus.

Cristina Colonnesi werkt als universitair docent Ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze onderzoekt de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en toonde aan dat de ervaring en de expressie van verlegenheid zowel adaptief als niet-adaptief kan zijn. Haar huidige onderzoek richt zich zowel op de rol van opvoeding en mentaliseren van ouders, als op de rol van temperament en sociaal begrip van kinderen bij de expressie van hun verlegenheid en sociale angst.

In deze bijeenkomst zal Cristina Colonnesi vertellen over de ontwikkeling en de stabiliteit van verlegenheid vanaf babytijd tot kindertijd. Recente onderzoeksresultaten zullen gepresenteerd worden over adaptieve en niet adaptieve manieren (positieve versus negatieve verlegenheid) om verlegenheid te uiten. De focus zal gelegd worden op de relatie tussen de expressie van verlegenheid en de ontwikkeling van sociale angst.

Op deze avond dus een mooie combinatie van onderzoek en praktijk en voor jou als deelnemer gelegenheid mee te praten en vragen te stellen aan professionals met expertise op dit gebied.

 

Programma

19.00 : start lezing Cristina Colonnesi
20.00 : korte pauze
20.10 : start lezing Maartje Goudriaan
21.00 : afsluiting

Accreditatie

wordt aangevraagd bij Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

 

 

 

Organisatie: Werkgroep Het Jonge Kind (NIP)
Locatie: ONLINE