Verbinding Onderwijs en Zorg

Landelijk en regionaal wordt er hard gewerkt aan de versterking van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd. Ook komende jaren zal dit een belangrijk speerpunt zijn. Dit met als doel om ervoor te zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Tijdens deze werkgroep bijeenkomst zullen we ingaan op de landelijke lijnen en programma’s die uitgezet zijn. Vervolgens zullen we inzoomen op een good practice voorbeeld en tijdens een paneldiscussie de werkzame elementen bespreken.
Tot slot zullen we met elkaar in gesprek gaan over de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. Wat betekent dit voor ons eigen handelen? Waar zien we zelf kansen en mogelijkheden om bij te dragen aan een sterkere verbinding tussen onderwijs & zorg?

 

Programma

9.00 – 9.30   Mededelingen Werkgroep Schoolpsychologen / NIP

9.30 – 10.15    Landelijke lijnen en programma’s gericht op samenwerking Onderwijs & Zorg Met Andere Ogen – René Peeters en collega, Zorg voor de Jeugd – Vera Naber

10.15 – 10.30   Korte pauze

10.30 – 12.00   Good Practice en paneldiscussie

12.00 – 12.15   Korte pauze

12.15 – 12.45    In gesprek met elkaar in breakout rooms

12.45 – 13.00   Afsluiting

 

Accreditatie

wordt aangevraagd bij Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

Gratis deelname voor NIP-leden en NVO-leden

Aanmelden

Via de blauwe button hieronder kun je je als deelnemer registreren bij Zoom, dit vereist enkele persoonsgegevens en je lidmaatschapsnummer.

Nadat je je geregistreerd hebt ontvang je de link voor de betreffende meeting

Organisatie: Werkgroep Schoolpsychologen, sectie Jeugd
Locatie: Online