Systemisch werken in het IMH veld (infant and early childhood mental health)

Infant Mental Health (IMH) begint bij de basis voor een veilige ontwikkeling tussen de ouders en hun (ongeboren) kind. IMH richt zich op de ontwikkeling voorafgaand aan conceptie tot aan de kleuterfase.
Op dinsdagavond 29 januari a.s. organiseren de DAIMH en het NIP een studieavond over systemisch werken in het IMH veld. In beide lezingen wordt het observeren en behandelen van de interacties en de relaties binnen gezinnen met jonge kinderen opnieuw onder de loep genomen. Hoe doe je dat nu genuanceerd en onderbouwd? Meer kennis over specifieke kenmerken van vroege gezinsinteracties aan de hand van gestandaardiseerde observatie methode gaat de deelnemer helpen om beter te leren reflecteren op gezonde en problematische interactie patronen. Een leerzame avond, in de cyclus 1001 dagen (en meer), dus zorg dat je erbij bent!

Het thema is: Genuanceerd en onderbouwd observeren en behandelen van interacties en relaties, hoe werkt dat? Aan bod komen zaken als observatie ouder-kind interactie met aandacht voor aandeel van elke interactie partner. Deelnemers maken kennis met specifieke kenmerken van vroege gezinsinteracties aan de hand van een gestandaardiseerde observatie methode, en daarmee reflecteren op gezonde of problematische interactie patronen.

Met sprekers:

  • Monique van Kuijk, klinisch psycholoog en psychotherapeut die het Lausanne Picknick Spel zal presenteren: de achtergrond, theorie en uitvoering ervan en gaat dit illustreren met korte film fragmenten.
  • Hedwig van Bakel, GZ-psycholoog en bijzonder hoogleraar Infant Mental Health, gaat vertellen over het beoordelen van ouder(s)-kind interacties: betrouwbaarheid, interpretatiebias en de valkuil van normen en waarden. Binnen het veld van de zorg aan jonge kinderen is het van belang om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de ouder-kind interactie. Dit kan op verschillende manieren en met verschillende instrumenten. In deze presentatie zal worden ingegaan op welke wijze interacties en interactiemomenten het beste worden beoordeeld om uiteindelijk ook in een diagnostisch proces valide uitspraken te kunnen doen over de manier waarop ouders en jonge kinderen met elkaar omgaan. Video materiaal zal worden gebruikt om eea toe te lichten.

Beide lezingen gaan over de ouder-kind relatie binnen gezinnen.

Programma:

18.45 inloop
19.15 eerste lezing van Hedwig van Bakel
20.00 pauze
20.15 tweede lezing van Monique van Kuijk
21.00 afsluiting en borrel

Accreditatie
Voor de bijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd voor het NIP Register Kinder- en Jeugdpsycholoog/ NVO register Orthopedagoog Generalist. Deze punten gelden ook voor SKJ geregistreerden. Vergeet dus niet uw SKJ nummer in het aanmeldformulier te vermelden!

Locatie: De Zalen van Zeven, Boothstraat 7, Utrecht, zie hier de route lopend vanaf CS, parkeren met de auto is mogelijk op het Janskerkhof, op 2 minuten loopafstand vanaf de locatie

Kosten
Toegang NIP lid: € 30,-
Toegang DAIMH lid: € 35,-
Toegang NVO lid: € 40,-
Toegang niet leden: € 60,-
Toegang studenten (lid van SPS): € 15,-

Nog geen NIP-lid?
Maak meteen bij je aanmelding voor deze bijeenkomst gebruik van onze ledenkorting door direct lid te worden. Vink op het aanmeldformulier de extra optie aan en ga daarna meteen door naar www.psynip.nl/wordlid en meld je aan als NIP-lid.

Organisatie: DAIMH met Werkgroep Het Jonge Kind (NIP)
Locatie: ZalenvanZeven, Boothstraat 7, Utrecht