Symposium 'Behandelingen in het psychotraumaveld'

Het traumaveld is een zeer divers veld met vele verschillende doelgroepen en een veelheid aan beschikbare behandelvormen. Kom naar hét online symposium over behandelingen in het psychotraumaveld op 3 juni om geïnformeerd te worden over de laatste ontwikkelingen, met collega’s kennis en ervaringen uit te wisselen, en je netwerk verder uit te bouwen.

Het ontstaan en de gevolgen van psychotrauma is nog steeds een jonge wetenschap, die sterk in ontwikkeling is. Uitwisseling van kennis en ervaring is dan ook een belangrijke bouwsteen om het vak verder te ontwikkelen. Dit symposium biedt een interessant programma met een breed scala aan sprekers.

 

Programma (online)

13.00 uur Opening door Monique Rook – Directeur NIP
13.10 uur Keynote 1 ‘Een sociaal-interpersoonlijk perspectief op traumabehandeling’ door Dr. mr. Elisa van Ee – Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut
13.40 uur Keynote 2 door Esther Tossaint – Strategisch Adviseur Politie
14.10 uur Gelegenheid tot vragen
14.30 uur Pauze
15.00 uur Keynote 3
15.30 uur Gelegenheid tot vragen
15.45 uur Workshops – uiteen in break-out rooms
16.15 uur Afsluiting
16.30 uur Einde symposium

 

Keynotes

Keynote 1

Keynote 1 Een sociaal-interpersoonlijk perspectief op traumabehandeling

In de laatste decennia heeft het traumaveld geprofiteerd van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van traumagerichte behandelingen. Het sociaal-interpersoonlijk perspectief op trauma en herstel lijkt echter door deze ontwikkelingen in de vergetelheid te zijn geraakt. Er is echter overtuigend bewijs dat sociale relaties een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen en in stand houden van trauma gerelateerde problematiek. Elisa van Ee zal het belang schetsen van inzichten uit dit sociaal-interpersoonlijk perspectief voor de behandeling en daarmee bijdragen aan een breder perspectief op trauma en herstel.

Elisa van Ee is klinisch psycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut en senior onderzoeker bij het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland. Teven is zij hoofdopleider psychotherapie bij het SPON en als onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit.  Uitgangspunt van haar werk is om, daar waar therapeuten behandelverlegenheid ervaren in hun werk met getraumatiseerde cliënten en hun gezinnen, nieuwe interventies te ontwikkelen, te evalueren en te implementeren.

 

Keynote 2

Wat als de wereld getroffen wordt door een pandemie? Hoe krijg je hier dan als politieorganisatie mee te maken? En hoe reageert de samenleving als je de maatregelen aan het handhaven bent? En wat is de impact op je mensen zelf? Hoe zorg je dan voor je medewerkers? Welke interventies heb je tot je beschikking? En hoe effectief zijn ze? Deze en meer vragen hoopt Esther Tossaint te kunnen beantwoorden tijdens haar presentatie ‘De impact van COVID-19 op politiemedewerkers.’

Esther Tossaint was ten tijde van de uitbraak van COVID-19 korpspsycholoog bij de politie en heeft in die functie samen met het –vanwege het COVID-19 virus speciaal opgerichte team Fit@corona- diverse diensten, producten en richtlijnen ontwikkeld ihkv fysiek, mentaal en moreel fit blijven. Eerder heeft zij diverse zorglijnen opgezet, zoals de zorglijn PTSS politie en de zorglijn internationaal. Hiervoor heeft zij ook ondersteuning verleend op Sint Maarten ten behoeve van door de orkaan Irma getroffen politiecollega’s.

Als adviseur was Esther betrokken bij diverse grootschalige incidenten, zoals het schietincident in de tram in Utrecht, de vliegtuigcrash MH-17 en het Stintongeval in Oss. Tot slot is zij actief in preventie, registratie en nazorg suïcide politiecollega’s. Momenteel is Esther binnen de politie werkzaam als strategisch adviseur Korpsstaf op het gebied van ‘Veiligheid collega’s’. Voordat zij haar hart verloor aan de politie, werkte zij onder meer bij defensie als militair psycholoog en bij ARQ Nationaal Trauma Centrum.

 

Workshops

Workshop 1 – Morele verwondingen bij militairen en veteranen

Deze workshop gaat over morele verwondingen bij veteranen en anderen. Het begrip morele verwonding (moral injury) verwijst naar de diepe gevoelens van schuld, schaamte en/of verraad die mensen kunnen ontwikkelen wanneer hun morele verwachtingen en overtuigingen geweld worden aangedaan door eigen of andermans handelen. In deze workshop wordt de oorsprong van het begrip morele verwonding in relatie tot het begrip posttraumatische stresstoornis uitgelegd, en enkele klinische en niet-klinische interventies gericht op morele verwonding besproken.

De deelnemers zullen zelf verschillende vragen bediscussiëren, waaronder: ‘Heeft het begrip morele verwonding meerwaarde voor mij als behandelaar?’ ‘Is het morele oordeel van de behandelaar relevant in de behandeling?’

Workshop 2 – Dierondersteunde therapie bij trauma?!

Hulphond Nederland heeft de afgelopen 7 jaar ervaring opgedaan met het plaatsen van Hulphonden bij mensen met een ‘uitbehandelde’ PTSS. Hierbij heeft Hulphond besloten zich in eerste instantie te richten op het plaatsen van honden bij ‘uitbehandelde’ mensen met een beroepsgerelateerde PTSS. Het plaatsen van honden bij mensen met een PTSS is een complexe aangelegenheid die intensieve begeleiding  vergt. Indien iemand mogelijk in aanmerking komt voor een hulphond wordt altijd eerst een voortraject t van 5 sessies opgestart waarin de cliënt met PTSS samenwerkt met een hond. Tijdens dit voortraject bleken de cliënten vaardigheden te ontwikkelen en gemoedstoestanden te ervaren die helpend waren in het verminderen van de klachten.

Op basis hiervan en ook op basis van onze jarenlange ervaring met dierondersteunde therapie voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen, is de gedachte ontstaan om een coachingstraject voor volwassenen met PTSS op te starten. Inmiddels is een pilot van dit coachingstraject met succes afgesloten en hebben wij de ervaringen en de feedback meegenomen in het ontwikkelen van ons programma waar wij werken met honden. We zien ons coachingstraject als mogelijk voortraject voor de uiteindelijke traumaverwerking middels bijvoorbeeld EMDR of Exposure.

Het gebruik van dieren als onderdeel van traumatherapie krijgt ook steeds meer aandacht in de wetenschappelijke literatuur. In 2015 is er bijvoorbeeld een systematisch review verschenen over de effecten van dierondersteunde therapie na trauma (O’Haire, Guérin, & Kirkham). Zij concluderen dat de resultaten voornamelijk positief zijn, ook al staat deze onderzoeksrichting nog in zijn kinderschoenen. Het PTSS coachingstraject van Hulphond heeft daarnaast het boek ‘Traumasporen’ van Bessel van der Kolk als leidraad genomen voor de inhoud van het programma. In onze workshop kunt u zelf ervaren hoe het is om te werken met een hond. Literatuur: O’Haire, M.E.; Guérin, N.A.; & Kirkham, A.C. (2015). Animal Assisted Intervention for trauma: a systematic review. Frontiers in Psychology 6:1121.

 

Lees verder over de docenten die workshop 1 en 2 geven.

 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor herregistratie KP/KNP, K&J Psycholoog NIP, Eerstelijnspsycholoog NIP en A&G Psycholoog NIP

 

Kosten

NIP-lid                                               25 euro

Niet NIP-lid                                      125 euro

Student-lid SPS-NIP                         10 euro

Startend NIP-lid                                15 euro

 

We hopen 3 juni 2021 veel psychologen te kunnen verwelkomen!

 

 

Organisatie: Werkgroep Psychotrauma - Sectie GGZ
Locatie: Online