Studiemiddag Psychopathie en antisociaal gedrag in het forensisch werkveld

De jaarlijkse studiemiddag van de sectie Forensische Psychologie vindt dit jaar weer live plaats in Utrecht en gaat over psychopathie en antisociaal gedrag in het forensisch werkveld. Een scala aan interessante sprekers komt voorbij, lees snel door voor het volledige programma en meld je aan.


Psychopathie is een persoonlijkheidsstructuur die sterk gerelateerd is aan een gebrekkig gevoelsleven, onverantwoordelijk en antisociaal gedrag, geweld en veelsoortige criminaliteit (Hare, 2006). Het thema psychopathie laat in de maatschappij doorgaans veel stof opwaaien, en ook binnen het forensische werkveld is het een blijvend populair onderwerp dat aan onderzoek en vernieuwing onderhevig blijft. In de aankomende studiemiddag willen we vanuit de sectie Forensische Psychologie het onderwerp psychopathie in een breed perspectief aan jullie aanbieden, door zowel de nieuwste wetenschappelijke inzichten als de implicatie hiervan middels casuïstiek uit verschillende settingen.

 

Sprekers

Yolande Kat, GZ-psycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog, werkzaam bij de Waag Amsterdam, zal het spits afbijten met haar presentatie over psychopathie in de ambulante forensische zorg. In het algemeen is er veel onderzoek verricht naar psychopathie in gesloten forensische settingen, maar amper naar psychopathie in de ambulante forensische zorg. Yolande Kat zal vertellen over haar onderzoek naar het voorkomen van psychopathie binnen deze populatie, de daarin te onderscheiden subtypen en wat dit betekent voor de behandeling in een ambulant kader.

 

Wies van den Bosch is klinisch psycholoog/psychotherapeut en werkzaam bij het Nederlands Behandelcentrum Dialectische Gedragstherapie. Zij heeft Dialectische Gedragstherapie (DGT) in Nederland geïntroduceerd en jarenlange ervaring in de forensische psychiatrie. De DGT is voornamelijk bekend bij de behandeling met een borderline persoonlijkheidsstoornis, maar kan ook gebruikt worden bij het behandelen van de antisociale persoonlijkheidsstoornis en dus ook antisociaal gedrag. Wies van den Bosch gaat in op de behandeling van DGT en illustreert dit middels praktijkvoorbeelden.

 

Evelyn Klein Haneveld, directeur behandelzaken van FPC Oostvaarderskliniek en wetenschappelijk onderzoeker, is een ervaren wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van psychopathie. Zij vertelt over de het behandelen van psychopathie bij patiënten binnen een tbs- setting. Tbs-patiënten met psychopathie zijn lange tijd als onbehandelbaar beschouwd. Echter uit recente studies blijkt dat bepaalde behandelingen wel degelijk het recidiverisico lijken te kunnen verminderen. De nieuwste inzichten op het gebied van behandeling van psychopathie in de tbs komen tijdens deze presentatie aan de orde.

 

Erik Jongman (Psychotherapeut bij Levvel en de Waag Amsterdam) behandelt en ondersteunt jongeren die grensoverschrijdend/strafbaar gedrag vertonen. Erik Jongman heeft decennialang voor verschillende forensische jeugdhulpinstellingen gewerkt en o.a. veel gewerkt met Top-600 jongeren.

Ondanks dat psychopathie pas vanaf de 18e levensjaar bij patiënten worden gediagnosticeerd is het belangrijk om een psychopathische ontwikkeling bij kinderen zo vroeg mogelijk te detecteren en te behandelen, zodat zij goed resocialiseren in de maatschappij. Wat is het profiel van jongeren met ernstig grensoverschrijdend gedrag, wat drijft hen, wat is hun achtergrond? En wat is er nodig om met hen contact te maken en wat doe je vervolgens in de behandeling? Deze vragen komen uitgebreid aan bod in deze afsluitende presentatie.

 

Programma in Utrecht:

12.00 – 12.30                   Inloop met koffie of thee

12.30 – 12.45                   Introductie studiemiddag opening dagvoorzitter

12.45 – 13.45                   Spreker 1: Yolande Kat – Psychopathie in de ambulante forensische zorg      

13.45 – 14.45                   Spreker 2: Wies van den Bosch – Behandeling van antisociaal gedrag middels Dialectische  Gedragstherapie

14.45 – 15.15                   Pauze

15.15 – 16.15                   Spreker 3: Evelyn Klein Haneveld – Behandeling van psychopathie binnen de tbs-setting

16.15 – 17.15                   Spreker 4: Erik Jongman – behandeling van jongeren met grensoverschrijdend/strafbaar gedrag

17.15 – 17.30                   Plenaire afsluiting studiedag

17.30 – 18.00                   Korte borrel

 

Kosten: NIP-leden €25,-/ niet NIP-leden €125,- / studenten €10,- / starters NIP €15,-

Locatie: Het Huis in Utrecht, nadere info volgt nog

Wij volgen de maatregelen van het RIVM. Je dient daarom bij aanvang van deze bijeenkomst het corona toegangsbewijs te laten zien.

Accreditatie wordt aangevraagd voor:
VGCT, Herregistratie KP/KNP, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie: Sectie Forensische Psychologie
Locatie: Het Huis Utrecht