Studiedag 'De EPA-psycholoog in stelling'

Het NIP, de VGCt, de VEN en de NVGzP vinden het belangrijk dat de zorg voor EPA-patiënten beter wordt. Daarom organiseren wij gezamenlijk deze studiedag op 8 oktober 2020 voor psychologen en psychiaters werkzaam binnen de EPA-zorg

De zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA-zorg) bevindt zich in een ingrijpend veranderingsproces op zowel organisatorisch als inhoudelijk vlak. De recent verschenen rapporten Praten naast Pillen (pdf) en Zinnige Zorg – Verbetersignalement psychose (zorginstituut.nl) maken duidelijk dat de kwaliteit van de EPA-zorg onder de maat is. De psycholoog wordt in dit veranderingsproces een belangrijke rol toebedeeld.

Zo noemt het Handboek (Flexibele) ACT de psycholoog de (mede-)regisseur van integrale EPA-hulpverlening. De psycholoog moet niet alleen diagnosticus en behandelaar zijn, maar bovenal iemand die vanuit een vogelperspectief een centrale rol kan spelen in de onderlinge afstemming van de verschillende disciplines en verschillende vormen van hulpverlening.

De praktijk blijkt helaas minder rooskleurig. Op sommige plaatsen spelen psychologen een voortrekkersrol in de EPA-hulpverlening en de vernieuwing daarvan, op evenzoveel plaatsen is allerminst het geval. Bij diagnostiek en behandeling vervult de psycholoog de juiste rol maar blijft op beleidsniveau en bij het overdragen en bevorderen van wetenschappelijke kennis nog te veel op de achtergrond. De VGCt, de VEN, het NIP en de NVGzP vinden het belangrijk dat de zorg voor EPA-patiënten beter wordt.

Eén van de lacunes is het gebrek aan adequate opleidingen voor psychologen in de EPA-zorg. Om dit te ondervangen wordt dit jaar gestart met speciale varianten van de opleidingen tot cognitief gedragstherapeut en schematherapeut, specifiek gericht op psychologen die werken met ernstige psychiatrische problematiek. Voor een sterkere positie van de psycholoog in de EPA-zorg is meer nodig. Daarom organiseren we deze studiedag. Voorafgaand aan de dag analyseren de deelnemers hun eigen situatie aan de hand hiervan gaan we tijdens de studiedag virtueel met elkaar in gesprek over de volgende vragen:

  • Welke obstakels kom je tegen als psycholoog in de EPA-zorg?
  • Wat is er nodig om de psycholoog in de EPA-zorg beter in stelling te brengen?
  • Wat kunnen we daar als beroepsgroep zelf aan doen?

Op basis van deze gesprekken gaan deelnemers aan de slag om tot projectplannen te komen om zichzelf meer in stelling te brengen. Bovendien zullen we op basis van de antwoorden die we op deze dag formuleren een paper schrijven waarin we een advies geven over hoe binnen de instellingen beter gebruik te maken psychologen. Op termijn leidt tot betere zorg voor EPA-patiënten. Deelnemers kunnen dit rapport gebruiken om binnen hun organisatie meer bewustzijn te creëren voor de kracht van de psycholoog en om de positie van de psycholoog te verbeteren. 

Praktisch

  • Donderdag 8 oktober (9:30 – 16:45 uur)
  • Let op: aanmelden kan tot 23 september!
  • Accreditatie is aangevraagd bij FGzPt
  • Kosten: € 35,-
  • Voorbereiding: Het lezen van een artikel, het maken van een SWOT-analyse over je eigen situatie, het delen van de missie van je organisatie

 

Heb je vragen? Neem dan contact op met congres@vgct.nl

 

Programma

Het is een ‘doedag’. We beginnen met 90 minuten inleidingen. Vervolgens gaan we in subgroepen aan de slag met de bovenstaande vragen. Aan het einde van de dag worden de bevindingen gepresenteerd. Snel daarna verschijnt een paper met de resultaten van de dag.

 

 

Organisatie: NOP, VGCt, VEN en de NVGzP
Locatie: online