Sectiedag LWP – Integratie van het lichaam in psychotherapie

“Het lichaam is geen evident gegeven in psychotherapie. Het confronteert, frustreert en polariseert wanneer het zich toont in diverse symptomen die de patiënt aangrijpen, vaak zonder dat hij ze begrijpt. Maar tegelijkertijd houdt het lichaam ons ook bezig in positieve zin, het houdt ons ook letterlijk gaande. Het is een bron van energie, van genot, van het creatieve en van een innerlijk weten. Daarnaast beweegt het lichaam zich ook op bijzondere wijze door het psychotherapeutische veld, van object waarover gesproken, gedroomd of gefantaseerd wordt tot het lichaam dat bewust doorvoeld wordt.” [1]

 

De laatste decennia is er een opvallende toename in aandacht voor en integratie van het lichaam in psychotherapie. Dit niet enkel vanuit het psychotherapeutische werkveld maar ook vanuit de onderzoekswereld en nog ruimer, de samenleving. Deels aangestuurd door een veranderd landschap van patiënten en hulpvragen, deels door tal van nieuwe wetenschappelijke bevindingen worden zowel inzichten van weleer tegen het licht gehouden als vernieuwende methodieken geïntroduceerd.

 

Tijdens deze vormingsdag gaan we in op het lichaam als mogelijke toegangspoort in psychotherapie vanuit een transdisciplinaire visie. Met een psychodynamische, neurowetenschappelijke en fenomenologische bril kijken we naar wat we ‘het gepantserde lichaam’ en ‘het gelaagde lichaam’ zullen noemen . Met name het ontwikkelingsdynamisch begrijpen van het proces van diverse vormen of lagen van lichaamsbewustwording blijkt hierbij een kwintessens. Voor de vertaalslag naar de praktijk kijken we naar het domein van lichaamsgerichte psychotherapieën en hands-on Experiential Bodywork® waarbij we de invloed van werken met aanraking en lichaamsbeleving beter willen begrijpen en kaderen binnen een psychotherapeutische context of samenwerking.

 

Over de spreker

Dr. Joeri Calsius PhD is van basisopleiding klinisch psycholoog (PhD.) en kinesitherapeut, hij studeerde eveneens cultuurfilosofie (MA.) en gezondheidswetenschappen (MSc.). Hij specialiseerde zich als lichaamsgericht psychotherapeut en osteopaat D.O. Hij promoveerde aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht op een verhandeling over een geïntegreerde benadering van angst vanuit psychodynamische, fenomenologische en lichaamstherapeutische invalshoek. Voor dit proefschrift ontving hij in 2013 de Van Helsdingen Prijs van de Nederlandse Stichting Psychiatrie en Filosofie. Zijn boek ‘Ruimte voor Angst’ verscheen in 2020.

 

Hij is als klinisch psycholoog-psychotherapeut en osteopaat werkzaam in een eigen groepspraktijk te Maasmechelen met focus op een geïntegreerde benadering van stress, psychosomatiek en trauma. Daarnaast is hij deeltijds universitair docent en gastdocent aan diverse postgraduaat-opleidingen in binnen- en buitenland. Als onderzoeker publiceert hij over facetten van geïntegreerd lichaamswerk. Hij is auteur van diverse peer-reviewed publicaties en boekbijdragen. Zijn handboek ‘Werken met een lichaam dat moeilijk doet. Een andere kijk op het psychosomatische lichaam in therapie.’ (Acco, 2017) kent momenteel een vierde druk en verscheen in Engelstalige versie bij Routledge (2020) als ‘Treating psychosomatic patients. In search of a transdisciplinary framework for the integration of bodywork in psychotherapy’. In september 2021 verscheen zijn nieuwe boek ‘In de wachtkamer van het lichaam’ waarin geïntegreerd lichaamswerk en lichaamsgerichte psychotherapie verder wetenschappelijk onderbouwd en praktisch uitgewerkt worden.

 

Programma sectiedag LWP
Vrijdag 25 maart 2022

9.00 uur                Ontvangst met koffie en thee

9.30 uur                Start programma

12.30 uur              Lunch

17.00 uur              Einde programma

 

Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen, kan er mogelijk bij aanvang van deze bijeenkomst door de locatie om een Coronatoegangsbewijs worden gevraagd.

 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor:

NIP: Lichaamsgericht werkend psycholoog NIP, Eerstelijnspsycholoog NIP, Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP.  NVO:  Orthopedagoog Generalist NVO

 

Kosten

NIP leden en LWP belangstellenden             € 50,-

Studentleden SPS-NIP                                  € 20,-

Startende Psychologen NIP                           € 25,-

Niet-leden                                                       € 200,-

 

Locatie: 073 Meeting Company, De Boogschutter 20, Den Bosch

 

Nog geen lid? Meld je dan nu aan en maak meteen gebruik van de ledenkorting!

Psychologen worden hier lid.

Niet-psychologen worden hier belangstellend LWP-lid.

 

[1] Calsius, J. (2017). Het lichaam als mogelijke toegangspoort in psychotherapie. Tijdschrift voor Psychoanalyse, (2), 92-104

 

Organisatie: Sectie Lichaamsgericht Werkende Psychologen NIP
Locatie: 073 Meeting Company, Den Bosch