Werkgroep Schoolpsychologen: Goed Pedagogisch Vakmanschap

Goed pedagogisch vakmanschap vormt de basis voor allerlei (ortho)pedagogische maatregelen bij de aanpak van diverse gedragsproblemen van jongeren. Gedragsproblemen zijn niet een vast gegeven, de ernst waarmee die optreden is vaak afhankelijk van de relatie, de situatie en de context. Wij kunnen door onze opstelling als opvoeders, begeleiders, leerkrachten er veel aan doen óf en hóe die gedragsproblemen zich manifesteren. Essentieel is dat wij als schoolpsychologen, orthopedagogen leerkrachten bewust moeten maken dat zij die grote rol hebben en tegemoet moeten komen aan de psychologische basisbehoeften van hun leerlingen, die aan relatie, autonomie en competentie. Concreet betekent dat dat wij leerkrachten vaardiger moeten maken om áchter het ongewenste gedrag te leren kijken en meer te gaan leren letten op de positieve kanten van leerlingen. Verder is het belangrijk om leerlingen ‘eigenaar’ te maken van hun probleem, samen met de leerling te gaan zoeken naar wat wél voor hem/haar werkt en zo te gaan zoeken naar oplossingen, waardoor hun probleemoplossend vermogen, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid versterkt kan worden.
Zo kunnen we leraren(teams) begeleiden in het meer oplossingsgericht bezig zijn (HandelingsGericht Werken, HGW) i.p.v. probleemgericht.

Spreker is Trix van Lieshout. Zij laat via een presentatie, afgewisseld met videofragmenten, zien dat leerkrachten zélf altijd het belangrijkste instrument in de begeleiding van de leerlingen zijn en meer invloed hebben dan ze vaak geneigd zijn te denken, zelfs al heeft de leerling een stoornis als ADHD of PDD-NOS of een ander label. Dit impliceert dat je als opvoeder niet zozeer op de ‘vormfouten’ (het ongewenste gedrag) moet reageren, maar juist veel meer op wat de leerling met dat gedrag wil ‘zeggen’ en wat dan de leraar kan doen om hem/haar hierin te helpen. Dus dat we op zoek moeten gaan naar de ondersteuningsbehoeften van de leerling, ons gaan richten op ‘wat heeft de leerling nodig?’ veel meer dan op ‘wat heeft de leerling?’
Bij dit proces van bewustwording bij en de daaruit volgende ondersteuning van leraren(teams) heeft de schoolpsycholoog een belangrijke rol.

Programma
09.45  Inloop koffie en thee
10.00  Opening met NIP update, ontwikkelingen in het werkveld
10.15   Start presentatie van Trix van Lieshout
12.45  Einde

Accreditatie
Voor de bijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd voor het NIP Register Kinder- en Jeugdpsycholoog/ NVO register Orthopedagoog Generalist. Deze punten gelden ook voor SKJ geregistreerden. Vergeet dus niet uw SKJ nummer in het aanmeldformulier te vermelden!

Locatie: Zaalverhuur 7, Kerkzaal, Boothstraat 7, Utrecht

Kosten
Toegang NIP lid: € 25,-
Toegang NVO lid: € 35,-
Toegang niet leden: € 50,-
Toegang studenten (lid van SPS): € 10,-

Nog geen NIP-lid?
Maak meteen bij je aanmelding voor deze bijeenkomst gebruik van onze ledenkorting (50% of meer) door direct lid te worden. Vink op het aanmeldformulier de extra optie aan en ga daarna meteen door naar www.psynip.nl/wordlid en meld je aan als NIP-lid.

 

 

 

Organisatie: Sectie Jeugd, NIP
Locatie: Zaalverhuur7, Boothstraat 7, Utrecht