Sectie Jeugd; afwegingskader Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Werken met het afwegingskader Kindermishandeling en Huiselijk Geweld wordt ook voor (school) psychologen vanaf 1 januari 2019 wettelijk verplicht. In deze bijeenkomst gaan we in op de aanscherping van de meldcode; wat is een afwegingskader, wat is er veranderd en hoe kunnen psychologen dit kader hanteren? Daarnaast zal er ingegaan worden op de implementatie van het afwegingskader, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Vragen of casuïstiek kan vooraf meegestuurd worden in het aanmeldingsformulier, deze kunnen dan beantwoord worden tijdens de bijeenkomst.

Het NIP is met een groot aantal andere beroepsverenigingen actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van een afwegingskader als onderdeel van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het nieuwe afwegingskader zal deel uit maken van de professionele standaard.

Voor de meest recente informatie en nieuws omtrent het afwegingskader voor psychologen, lees hier

Rosalinde Visser is jurist, gespecialiseerd in het gezondheidsrecht. Zij is werkzaam als stafmedewerker beroepsethiek bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Tevens is zij als docent recht en ethiek en juridische aspecten verbonden aan diverse opleidingen tot Gz-psycholoog, schoolpsycholoog en psycholoog mediator.

Agenda
10.00-10.15 uur Inloop met koffie/thee
Gelegenheid tot informatie-uitwisseling, netwerken en bijpraten
10.15 uur Recente ontwikkelingen in het vakgebied
a. Notulen (inhoudelijke en huishoudelijke notulen staan op het ledennet)
b. Mededelingen en nieuws uit allerlei bronnen, Post/studiedagen, congressen, rondvraag
10.45- 12.45 uur: Start inhoudelijke deel met spreker Rosalinde Visser en praktijkvoorbeelden van bestuursleden Seline Roelofsen (SterkVO), Laura Stroo (Bureau Scoop) en Marjolein Meinen (Schoolpsycholoog, Curriculumcommissielid Opleiding Schoolpsycholoog RINO Noord-Holland)

Accreditatie
Voor de bijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd voor het NIP Register Kinder- en Jeugdpsycholoog/ NVO register Orthopedagoog Generalist.
Tijd: inloop vanaf 10.00 uur, start 10.15 tot 12.45 uur

Locatie
: Zaalverhuur7, Kerkzaal, Boothstraat 7, Utrecht

Kosten
Toegang NIP/NVO leden: €25,-
Toegang niet leden: €45,-
Toegang studenten: €10,-

Organisatie: Netwerk schoolpsychologen, sectie Jeugd
Locatie: Zaalverhuur7, Boothstraat, Utrecht