Vermoeidheid in de revalidatie: transdiagnostisch of diagnose specifiek?

De sectie Revalidatie van het NIP organiseert op vrijdagmiddag 11 maart 2022 een minisymposium:

 

“Vermoeidheid in de revalidatie: transdiagnostisch of diagnose specifiek?”

Vermoeidheid is een veelvoorkomende klacht bij veel somatische aandoeningen met een grote impact op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven. Het is daarom vanzelfsprekend dat hier aandacht voor is binnen de revalidatiebehandeling. Maar hoe kunnen we vermoeidheid nu het beste behandelen? En in hoeverre is de behandeling van vermoeidheid diagnose afhankelijk of is er een aanpak die voor alle diagnosegroepen werkt? In dit symposium wordt op basis van de meest recente wetenschappelijke kennis ingegaan op factoren die bijdragen aan vermoeidheidsklachten en wordt de diagnostiek en behandeling van vermoeidheid bij verschillende diagnosegroepen gepresenteerd: MS, spierziektes (o.a. FSHD), oncologie en NAH. Vier sprekers zullen hun wetenschappelijk onderzoek presenteren en praktische adviezen geven voor de dagelijkse praktijk. Aansluitend vindt er een paneldiscussie plaats waarbij we stilstaan bij het thema in hoeverre vermoeidheid transdiagnostisch of diagnose specifiek behandeld zou moeten worden.

 

(Voorlopig) programma:

13.00-13.10 Opening
13.10-14.00 Prof. dr. Hans Knoop (algemene introductie behandelen vermoeidheid + oncologie)
14.00-14.40 Prof. dr. Vincent de Groot (behandeling vermoeidheid bij MS)
14.40-15.00 pauze
15.00-15.40 Dr. Nicole Voet (diagnostiek en behandeling vermoeidheid bij spierziekten)
15.40-16.20 Jessica Bruijel, dr. (diagnostiek en voorspellende factoren vermoeidheid bij NAH)
16.20-16.45 paneldiscussie
16.45-17.15 borrel

 

Datum: vrijdag 11 maart van 13.00 – 17.00 uur 2022

Accreditatie: wordt aangevraagd bij NIP K&J/OG en FGzPt

 

Opmerkingen:

We hopen dat het mogelijk is om voor dit symposium fysiek bijeen te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zullen wij het symposium online organiseren. Indien hiertoe besloten wordt, ontvangen deelnemers hier per e-mail bericht van in de maand voorafgaand aan het symposium.

 

Organisatie: NIP sectie Revalidatie
Locatie: SIF Utrecht