Symposium ‘Behandelingen in het psychotraumaveld’ 3 juni 2021

Let op: op de flyer met NIP-bijeenkomsten is per ongeluk een verkeerde datum geslopen bij dit symposium. Dit symposium zal plaatsvinden op 3 juni 2021  (ipv. 28 mei 2020).

Het traumaveld is een zeer divers veld met vele verschillende doelgroepen en een veelheid aan beschikbare behandelvormen. Kom naar hét symposium over behandelingen in het psychotraumaveld op 28 mei om geïnformeerd te worden over de laatste ontwikkelingen, met collega’s kennis en ervaringen uit te wisselen, en je netwerk verder uit te bouwen.

Het ontstaan en de gevolgen van psychotrauma is nog steeds een jonge wetenschap, die sterk in ontwikkeling is. Uitwisseling van kennis en ervaring is dan ook een belangrijke bouwsteen om het vak verder te ontwikkelen. Tijdens het symposium wordt aandacht besteed aan een selectie van doelgroepen: kinderen en gezinnen, verslaafden, veteranen en aan de verschillende evidence-based behandelvormen. Het symposium biedt een interessant programma met een breed scala aan sprekers.

 

Programma

13.00 uur           Inloop met koffie en thee

13.30 uur          Opening door Monique Rook – Directeur NIP

13.40 uur          Keynote 1 ‘Een sociaal-cognitief perspectief op traumabehandeling’ door Dr. mr. Elisa van Ee – Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut

14.10 uur          Keynote 2 door Esther Tossaint – Korpspsycholoog bij de Nationale Politie

14.40 uur          Pauze

15.00 uur          Workshops

16.00 uur          Verrassingslezing met uitkomsten over het nieuwste onderzoek binnen het psychotrauma werkveld

16.30 uur          Napraten met een drankje

 

Workshops

Workshop 1 – Het therapeut-rotatiemodel in de behandeling van PTSS 
Binnen het therapeut-rotatiemodel wordt één patiënt door een team van therapeuten behandeld, waarbij het dan een individuele traumabehandeling betreft. Dit model druist in tegen de opvatting dat er een vertrouwensband tussen patiënt en diens behandelaar dient te worden opgebouwd alvorens traumagerichte behandeltechnieken in te zetten bij (ernstig) getraumatiseerde patiënten. In deze workshop wordt het therapeut-rotatiemodel uitgelegd en zullen er rollenspellen gedaan worden, waarbij deelnemers korte imaginaire exposure oefeningen op elkaar zullen toepassen. Het doel daarvan is om eigen opvattingen (van therapeuten) over het therapeut-rotatiemodel onder de loep te kunnen nemen.

 

De workshop wordt gegeven door Pauline Jacobs, klinisch psycholoog/ psychotherapeut en gedragstherapeut VGCt, en Ricki van Wessel, GZ-psycholoog, gedragstherapeut VGCt en supervisor VGCt. Beiden zijn werkzaam binnen de intensieve traumabehandeling (ITB) bij Pro Persona Overwaal, Expertisecentrum voor angst, dwang en PTSS.

 

Workshop 2 – Morele verwondingen bij militairen en veteranen
Deze workshop gaat over morele verwondingen bij veteranen en anderen. Het begrip morele verwonding (moral injury) verwijst naar de diepe gevoelens van schuld, schaamte en/of verraad die mensen kunnen ontwikkelen wanneer hun morele verwachtingen en overtuigingen geweld worden aangedaan door eigen of andermans handelen. In deze workshop wordt de oorsprong van het begrip morele verwonding in relatie tot het begrip posttraumatische stresstoornis uitgelegd, en enkele klinische en niet-klinische interventies gericht op morele verwonding besproken. De deelnemers zullen zelf verschillende vragen bediscussiëren, waaronder: ‘Heeft het begrip morele verwonding meerwaarde voor mij als behandelaar?’ ‘Is het morele oordeel van de behandelaar relevant in de behandeling?’.

 

De workshop wordt gegeven door dr. Tine Molendijk. Molendijk is cultureel antropoloog en universitair docent bij de Nederlandse Defensie Academie. Voor haar promotieonderzoek onderzocht zij de rol van politieke praktijken en publieke percepties in morele verwonding onder militairen en veteranen. Momenteel leidt zij een interdisciplinair NWO NWA-onderzoeksproject gericht op contextuele dimensies van morele verwonding.

 

Workshop 3 – Dierondersteunde therapie bij trauma?!
Hulphond Nederland heeft de afgelopen 7 jaar ervaring opgedaan met het plaatsen van Hulphonden bij mensen met een “uitbehandelde” PTSS. Hierbij heeft Hulphond besloten zich in eerste instantie te richten op het plaatsen van honden bij “uitbehandelde “mensen met een beroepsgerelateerde PTSS. Het plaatsen van honden bij mensen met een PTSS is een complexe aangelegenheid die intensieve begeleiding  vergt. Indien iemand mogelijk in aanmerking komt voor een hulphond wordt altijd eerst een voortraject t van 5 sessies opgestart waarin de cliënt met PTSS samenwerkt met een hond. Tijdens dit voortraject bleken de cliënten vaardigheden te ontwikkelen en gemoedstoestanden te ervaren die helpend waren in het verminderen van de klachten. Op basis hiervan en ook op basis van onze jarenlange ervaring met dierondersteunde therapie voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen, is de gedachte ontstaan om een coachingstraject voor volwassenen met PTSS op te starten. Inmiddels is een pilot van dit coachingstraject met succes afgesloten en hebben wij de ervaringen en de feedback meegenomen in het ontwikkelen van ons programma waar wij werken met honden. We zien ons coachingstraject als mogelijk voortraject voor de uiteindelijke traumaverwerking middels bijvoorbeeld EMDR of Exposure.

Het gebruik van dieren als onderdeel van traumatherapie krijgt ook steeds meer aandacht in de wetenschappelijke literatuur. In 2015 is er bijvoorbeeld een systematisch review verschenen over de effecten van dierondersteunde therapie na trauma (O’Haire, Guérin, & Kirkham). Zij concluderen dat de resultaten voornamelijk positief zijn, ook al staat deze onderzoeksrichting nog in zijn kinderschoenen. Het PTSS coachingstraject van Hulphond heeft daarnaast het boek ‘Traumasporen’ van Bessel van der Kolk als leidraad genomen voor de inhoud van het programma. In onze workshop kunt u zelf ervaren hoe het is om te werken met een hond. Literatuur: O’Haire, M.E.; Guérin, N.A.; & Kirkham, A.C. (2015). Animal Assisted Intervention for trauma: a systematic review. Frontiers in Psychology 6:1121.

 

De workshop wordt gegeven door Maya Meentken en Petra van Benten. 

Maya Meentken is in 2015 afgestudeerd in kinder- en jeugdpsychologie aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar Master liep ze een klinische stage in het Wilhelmina kinderziekenhuis waar ze na haar afstuderen begon als casamanager bij het Psychotraumacentrum & Centrum voor Seksueel Geweld. In januari 2016 startte ze met haar PhD onderzoek “Emdr voor kinderen en jongeren met partiële PTSS na een medisch gerelateerd trauma” bij de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie van het Erasmus MC Sophia kinderziekenhuis te Rotterdam. Op dit moment is ze bezig met het afronden van haar proefschrift. In november 2019 is Maya als AAT therapeut begonnen bij Stichting Hulphond.

Petra van Benten is in 1995 afgestudeerd in Maatschappelijk Werk & Dienstverlening aan de Hoogeschool te Enschede. Daarna begon haar carrière in de jeugdbescherming en jeugd GGZ. Over de jaren is ze zich steeds meer gaan verdiepen in psychologische behandelingen en heeft veel ervaringen opgedaan in het meerzijdig partijdig werken als gezinsvoogd. Na meer dan 10 jaar werkervaring te hebben opgedaan bij de jeugdbescherming heeft ze de stap gemaakt naar GGnet waar ze als behandelaar op de afdeling Orthopsychatrie gewerkt heeft.

In 2010 behaalde ze haar diploma in kynologische gedragstherapie en startte een animal-assisted therapy (AAT) programma op bij GGnet. In 2013 werd ze vanuit haar expertise gevraagd om een dierondersteund therapie programma op te zetten en een methodiek te ontwikkelen bij Stichting Hulphond en werd hier hoofd van de afdeling Therapie & Coaching. Sindsdien leidt Petra intern alle nieuwe therapeuten op en begeleid deze. Inmiddels wordt de therapie op 15 verschillende locaties aangeboden en is Petra een nationaal bekende en veelgevraagde expert op het gebied van AAT. Sinds 2016 is ze bestuurslid van de AAII (Animal Assisted Intervention International).

Petra heeft over 13 jaar ervaring in het begeleiden van nieuwe medewerkers en over 7 jaar ervaring in het opleiden en begeleiden van AAT therapeuten. Hierbij kan ze complexe vraagstukken overzien, kritisch analyseren en empathisch terugkoppelen. Daarnaast houdt ze nieuwe bevindingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek bij en denkt mee met een lopend promotietraject in samenwerking met de verschillende universiteiten. Op dit moment wordt ze bij Parre & Deden opgeleid als intern supervisor voor systemisch werken.

 

Kosten

NIP-lid                                               25 euro

Niet NIP-lid                                      125 euro

Student-lid SPS-NIP                       10 euro

Startend NIP-lid                              15 euro

 

We hopen 3 juni 2021 veel psychologen te kunnen verwelkomen!

 

 

 

Organisatie: Werkgroep Psychotrauma - Sectie GGZ
Locatie: JOINN, Onderdoor 5 te Houten