Webinar: Samen met het netwerk optrekken: wat betekent dat voor professionals?

Uit signalen van jeugdigen en ouders blijkt dat professionals nog niet altijd de inzet van informele steunfiguren meenemen in hun werkwijze. Wat er nodig is om informele steun in te zetten is een allereerst een bewustwording met betrekking tot de taakopvatting van de professional.

Naast dat de professionals als deskundige probleemoplosser optreedt, wordt hij ook een versterker van het informele netwerk. Dat kan voor de professionals spanningsvelden en dilemma’s opleveren.

Te gast is Suzanne de Ruig. Zij is systeemtherapeut, opleider, ontwikkelaar en adviseur in het werken met JIM en coauteur van ‘Circulaire zorg’. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is een familielid, vriend of bekende van de jongere. De JIM is de vertrouwenspersoon voor de jongere, en in die rol treedt hij/zij op als vertegenwoordiger richting de ouder(s) en professionals. Daarmee is de JIM niet alleen een steun en toeverlaat voor de jongere, maar ook een gesprekspartner voor professionals. Suzanne vertelt vanuit haar jarenlange ervaring over hoe professionals samen kunnen werken met een zelfgekozen mentor en hoe ze kunnen omgaan met de spanningsvelden die daarbij kunnen optreden.

Tijdstip: 12:30 – 13:30 uur

In 2022 verscheen een handreiking over informele steun voor jeugdprofessionals.

 

Deze handreiking is tot stand gekomen met subsidie van VWS in het kader van het Programma Zorg voor de Jeugd, en is een product van de Samenwerkende Beroepsverenigingen (2022). De tekst is samengesteld door Jurja Steenmeijer (BPSW), in samenwerking met collega’s van de samenwerkende beroepsverenigingen.

Handreiking informele steun
Organisatie: Samenwerkende beroepsverenigingen Jeugd
Locatie: Online