Psychotrauma in Nederland – De rol van psychologen


Symposium ‘Psychotrauma in Nederland, de rol van psychologen’


Bent u geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van psychotrauma? Of wilt u uw kennis over de diversiteit van dit thema verbreden? Kom dan op 23 mei a.s. naar het 1e NIP psychotrauma symposium.

De mogelijke psychische gevolgen van trauma, op individuen en gemeenschappen, zijn al langer bekend. Grootschalige rampen, oorlog, kleinschalige gebeurtenissen met een grote impact, trauma in een maatschappelijke context zoals in gezinnen en instituties, terrorisme, migranten die naar Europa vluchten vanuit oorlogsgebieden, de lijst is lang.

In de afgelopen decennia heeft dit geleid tot de ontwikkeling van toenemende kennis en ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling van de gevolgen van psychotrauma. Het NIP wil graag een platform bieden om state-of-the-art kennis vanuit de psychologie te delen en een netwerk te creëren voor psychologen die werkzaam zijn in het domein van psychotrauma.

Het symposium biedt een interessant programma met een breed scala aan sprekers. Lees de flyer of stuur deze door aan uw collega’s om hen enthousiast te maken! Bekijk hieronder het uitgebreide programmaoverzicht.

 Programma

Dagvoorzitter Drs. Magda Rooze
Senior adviseur Arq Psychotrauma Expert Groep
Convenor Standing Committee Crisis, Disaster and Trauma Psychology, European Federation of Psychologists Associations EFPA

13.00 uur
Inloop met koffie en thee
13.30 uur Opening door Vera Naber – Algemeen Bestuur NIP
13.40 uur State of the art behandeling van seksueel trauma in de vroege jeugd
Door Prof. dr. Ad de Jongh
 .
Hoe effectief is de behandeling van slachtoffers van seksueel misbruik, en hoe doe je dat?

Seksueel misbruik komt veel voor. De schattingen daarover variëren van 4 tot 21% bij volwassenen, en van 3% tot 33% bij kinderen. Veel slachtoffers vinden het te bedreigend en te schaamtevol om het naar buiten te brengen en proberen de gebeurtenissen te verdringen. Aan de andere kant komen de gevolgen van het misbruik (posttraumatische stress stoornis, slaapstoornissen, depressie etc.) in de (geestelijke) gezondheidszorg terecht. Het doel van deze lezing is de aanwezigen een beeld te geven van de behandeling van seksueel trauma in de vroege jeugd en welke behandelstrategieën daarbij kunnen worden toegepast, ook al is er sprake van dissociaties of andere problemen die de behandeling kunnen bemoeilijken. De lezing wordt ondersteund door videobeelden van de behandelaanpak bij slachtoffers van vroegkinderlijk seksueel geweld in de jeugd.

 .
Over de spreker

Ad de Jongh is (naast tandarts) gz-psycholoog en als bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij honorary professor aan de Salford University in Manchester, de University of Worcester, en Queen’s University in Belfast. Ook maakt hij deel uit van de directie van de PTSS kliniek PSYTREC. Hij introduceerde ooit de behandelmethode EMDR in Nederland en houdt zich onder andere bezig met training en onderzoek op het gebied van de evidence based behandeling van de gevolgen van traumatische gebeurtenissen bij diverse groepen patiënten, waaronder die met ernstige psychiatrische aandoeningen. Hij is (co-)auteur van ruim 300 publicaties over psychologische onderwerpen, waaronder zes boeken.

 
14.00 uur Visual Schema Displacement Therapy (VSDT)
Door Dr. Suzy Matthijssen – Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut
.
Visual Schema Displacement Therapy (VSDT)

Een nieuwe vorm van traumabehandeling, welke aangeduid wordt met Visual Schema Displacement Therapy (VSDT), wordt toegelicht en onder de loep genomen. De ontwikkelaars van de therapie claimen dat VSDT sneller en beter werkt dan andere traumatherapieën. Twee studies met studenten die de effectiviteit van de nieuwe vorm van behandeling ten opzichte van EMDR en een controleconditie toetsten lieten veelbelovende resultaten zien, maar ook een aantal casestudies met patiënten laten bijzondere resultaten zien. Is VSDT hiermee een veelbelovende therapie voor trauma-gerelateerde klachten?

.
Over de spreker

Suzy Matthijssen is klinisch psycholoog- psychotherapeut, onderzoeker, cognitief gedragstherapeut, psychotraumatherapeut NtVP, NRGD geregistreerd Pro Justitia rapporteur, EFT therapeut en EMDR Supervisor i.o. Ze is werkzaam bij het Altrecht Academisch Angstcentrum, een topklinische afdeling waar patiënten met complexe angststoornissen, dwang en trauma worden behandeld. Daarnaast is ze werkzaam bij de Universiteit Utrecht, schrijft ze Pro Justitia rapportages en is ze docente bij de RINO groep Utrecht. Zij doet onderzoek naar het optimaliseren van traumabehandelingen en is hier ook op gepromoveerd. Ze doet onder andere onderzoek naar modaliteitsspecifieke belasting bij EMDR en doet onderzoek naar een veelbelovende nieuwe vorm van traumabehandeling, Visual Schema Displacement Therapy.

 
14.20 uur Psychotrauma en ervaringen met geweld en ontheemding
Door Dr. Trudy Mooren – Klinisch Psycholoog
 .
 Psychotrauma en ervaringen met geweld en ontheemding

De langdurige oorlog in Syrie en conflicten elders in de wereld, hebben tot gevolg gehad dat met name in 2015 veel vluchtelingen in ons land veiligheid hebben gezocht. Een grote groep is als alleenstaande minderjarige vreemdeling, onder meer uit Eritrea en Afghanistan, naar Nederland gekomen. Ofschoon beelden die ons via de media bereiken, doen vermoeden dat de prevalentie van traumatische stress en co-morbide psychische problemen groot zal zijn, varieren getallen enorm, en is meestal veel weerbaarheid aanwezig. In deze bijdrage bied ik handvatten voor psychologen om diagnostiek en behandeling van traumatische stressklachten bij nieuwkomers aan te gaan. Daarbij kies ik voor een contextuele benadering.

 Over de spreker

Trudy Mooren is klinisch psycholoog-psychotherapeut bij Centrum ’45, landelijke organisatie voor diagnostiek en behandeling van gevolgen van trauma, geweld en migratie. Binnen de koepelorganisatie Arq Psychotrauma Expertgroep coordineert zij het onderzoeksprogramma Kind gezin en trauma en houdt zich als behandelaar en onderzoeker bezig met de  gevolgen van psychotrauma voor interacties en relaties binnen gezinnen, en bij kinderen en jongeren. Zij is als senior onderzoeker verbonden aan de Afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht. Ze heeft registraties in de CGT (supervisor), EMDR, systeemtherapie. Ze is voorzitter van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotraumatologie (NtVP) en bestuurslid van de ESTSS. Ze presenteert en publiceert over haar werk.

 
14.40 uur Pauze
15.15 uur Workshops ronde 1 – met keuze uit vier workshops (zie verderop de uitgebreide beschrijving)
Workshop 1: Kiekeboem! – Over het belang van (vroeg) herkennen van (toxische stress) signalen

Workshop 2: Traumabehandeling bij ouderen

Workshop 3: De Veteranen Intensieve Behandelunit
Een behandelprogramma voor PTSS en comorbide middelengebruik en emotieregulatie problemen

Workshop 4: Opvang en nazorg van spoorpersoneel

16.00 uur Workshops ronde 2 – met keuze uit vier workshops (zie verderop de uitgebreide beschrijving)
Workshop 1: Kiekeboem! – Over het belang van (vroeg) herkennen van (toxische stress) signalen

Workshop 2: Traumabehandeling bij ouderen

Workshop 3: De Veteranen Intensieve Behandelunit
Een behandelprogramma voor PTSS en comorbide middelengebruik en emotieregulatie problemen

Workshop 4: Opvang en nazorg van spoorpersoneel

16.45 uur Plenaire afsluiting
17.00 uur Napraten met een drankje

 

 


Workshops


Workshop 1
Kiekeboem!
Door Drs. Yael Meijer – Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut
Wegkijken is geen optie meer sinds we steeds beter de gevolgen onderkennen van ingrijpende gebeurtenissen in de vroege kinderjaren. Het belang van tijdig herkennen, adequaat handelen en vroeg ingrijpen bij (jonge) kinderen met signalen van (toxische) stress als gevolg van trauma staat niet ter discussie. De grote vraag is echter: hoe, wat, wie en wanneer…….? Is er sprake vermoedens van fysiek, verbaal en/of emotioneel geweld in een thuissituatie met (jonge) kinderen, dan wil en mag je niet wachten.

In de Kiekeboem workshop is aandacht voor het belang van (vroeg) herkennen van (toxische stress) signalen, het bespreekbaar maken van zorgen over vermoedens van geweld, handelingsopties voor professionals, van consultatie, begeleiding tot behandeling, maar ook voor de terugkerende dilemma’s van professionals in het afwegen tussen de rechten van het kind op veiligheid en de rechten van ouders op nieuwe kansen in adequater ouderschap.


Workshop 2
Traumabehandeling bij ouderen
Door Drs. Kim Turksma – Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut
Wat als het leven je inhaalt, er sprake is van cognitief verval of oude copingstrategieën tekortschieten? In deze workshop zal worden ingegaan op het belang van het herkennen van psychotrauma bij ouderen. De etiologie van PTSS, mogelijkheden en toepasbaarheid van EMDR alsmede de laatste stand van zaken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek bij deze doelgroep zullen besproken worden.

Over de spreker
Kim Turksma is werkzaam als klinisch psycholoog/psychotherapeut bij de afdeling Ouderenpsychiatrie van Altrecht GGZ. Hiervoor heeft zij zowel klinisch als ambulant gewerkt in de ouderenpsychiatrie en in de VVT-sector. In het kader van haar opleiding tot klinisch psycholoog verrichtte zij onderzoek naar de toepasbaarheid van EMDR bij ouderen en de impact op comorbiditeit en kwaliteit van leven.


Workshop 3
De Veteranen Intensieve Behandelunit
Een behandelprogramma voor PTSS en comorbide middelengebruik en emotieregulatie problemen

Door Dr. Kathleen Thomaes – Psychiater
De VIBU (Veteranen Intensieve Behandel Unit) richt zich op veteranen die uitgezonden zijn geweest naar oorlogs- of conflictgebieden en (mede) als gevolg van deze uitzending kampen met ernstige psychische klachten, waarvoor klinische behandeling noodzakelijk is. De VIBU maakt onderdeel uit van de keten binnen het Landelijke Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Veteranen die zich bij ons melden, hebben last van uitzend gerelateerde problematiek, bij wie ambulante behandeling (nog) niet helpt. Het gaat daarbij om klachten die ontstaan zijn tijdens of na een uitzending als militair, zoals een posttraumatische stress stoornis (PTSS). Daarnaast is er vaak sprake van complicerende factoren zoals stoornis in het gebruik van middelen en agressieregulatie problemen. De VIBU biedt een intensief behandelprogramma met een samenhangend geheel aan behandelmodules dat 12 weken duurt. De workshop behandelt o.a.  achtergronden, keuzes en implementatie van het behandelprogramma bij de specifieke doelgroep van veteranen.

Over de spreker
Kathleen Thomaes is psychiater en senior wetenschappelijk onderzoeker van het Sinai Centrum en VUMc Psychiatrie in Amsterdam. Zij promoveerde in 2013 op de neurobiologische effecten van therapie (Vroeger en verder) bij PTSS na vroegkinderlijk misbruik of mishandeling. Sinds september 2018 is zij als manager behandelzaken gestart met de VIBU (Veteranen Intensieve Behandelunit) van het Sinai Centrum in Amstelveen. Bij de polikliniek van het Sinai Centrum o.a. de PROSPER studie opgezet, twee verwante RCTs bij mensen met PTSS en comorbide borderline resp. cluster C persoonlijkheidsproblemen. Daarin worden psychologische en neurobiologische voorspellers van effect van traumagerichte therapie en van geïntegreerde persoonlijkheids- en traumagerichte therapie bestudeerd.


Workshop 4
Opvang en nazorg van spoorpersoneel –  Getrapte zorg
Door Drs. Kees Pijls – A&G Psycholoog NIP
Tijdens deze workshop wordt ingegaan op het belang van een adequate “Opvang en Nazorg”. Aandacht zal besteed worden aan hetgeen leidinggevenden tijdens een training aangereikt krijgen om tot een goede Opvang en Nazorg na een incident te komen. Onderwerpen daarbij zijn onder andere;
-Wat is een gezonde verwerking?
-Hoe herken je een stagnerende werking?
-Wanneer schaal je op naar professionele hulpverlening?
-Behoeften
-De do’s en dont’s
Voorbeelden uit de praktijk zullen hierbij de revue passeren.

Over de spreker
Kees Pijls begon zijn loopbaan als werkstudent bij de toenmalige afdeling bedrijfspsychologie van NS. Deze afdeling is rond 1994 opgegaan in een Arbo dienst. Pijls heeft tot aan zijn pensionering voor de rechtsopvolgers van deze Arbodienst gewerkt. Voor Achmea Arbo heeft hij onder andere een landelijk netwerk “ Opvang en Nazorg” opgezet. Na zijn pensionering bleef hij actief als kaderlid voor het NIP. Daarnaast verzorgt hij tot op heden “ de Calamiteiten Training” voor twee spoor bedrijven. Tevens is hij voor deze bedrijven beschikbaar als zich er een incident heeft voorgedaan. Opleidingen; Psychologie van Arbeid, Gezondheid en Organisatie. PD; Diagnostiek en Kortdurende Interventies. EMDR en Narratieve Exposure Therapie.


Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor Vereniging VEN (EMDR), Eerstelijnspsychologie NIP (4 pnt) K&J Psycholoog NIP (4,5 pnt), A&G Psycholoog NIP, A&O Psycholoog NIP, Lichaamsgerichtwerkend Psycholoog NIP (3 pnt) en Herregistratie KP/KNP (FGZPT) (4 punten toegekend).

Kosten
NIP-lid           40 euro
Niet NIP-lid   100 euro
Student-lid    15 euro


Tijdens het symposium zal onder de aanwezigen ook gepeild worden of er belangstelling is om een aparte sectie of werkgroep psychotrauma op te richten binnen het NIP en of er leden zijn die zich daarvoor willen inzetten. Ook de verbinding met de Europese collega’s die via de European Federation of Psychologists Associations EFPA in het Standing Committee Crisis, Disaster and Trauma Psychology ervaringen en kennis uitwisselen biedt daarbij een interessante kans voor de collega’s in Nederland.

We hopen 23 mei veel psychologen te kunnen verwelkomen. U kunt zich aanmelden via onderstaande link.

Organisatie: Werkgroep Psychotrauma – Sectie GGZ
Locatie: JOINN!, Onderdoor 5, HOUTEN