Online bijeenkomst: Psychologie op de Middelbare School

Het symposium ‘Psychologie op de Middelbare School’ wijzigt naar een online bijeenkomst

In deze, door NIP-leden Else Treffers en Paul Westerman, georganiseerde bijeenkomst gaan zij op dit thema in, aan de hand van het door de ALV goedgekeurde project. Tenminste één van de oorspronkelijke sprekers (De emeritus hoogleraren Rene Diekstra en Jelle Jolles, Dominique Warmerdam, Ranko Steusel of Alderik Visser) presenteert zijn visie op Psychologie op de Middelbare school.

Je kunt je nog aanmelden!

Op 9 juni ontmoeten we elkaar graag van 16.30 tot 18.30 uur online.

Organisatie: SPS-NIP i.s.m. De Bron BV
Locatie: Webinar