“OuderKindTraumaTherapie (OKTT) – Traumabehandeling voor 0-5 jarigen en hun ouders”

Kinderen kunnen als baby, peuter of op de kleuterleeftijd, voordat de verbale vaardigheden volledig tot ontwikkeling zijn gekomen, schokkende gebeurtenissen meemaken zoals medische complicaties bij de geboorte, ziekenhuis opnames of pijnlijke medische handelingen, of ongelukken of een brand. Helaas kunnen jonge kinderen ook getuige zijn van geweld of het slachtoffer zijn van fysiek of seksueel geweld of verwaarlozing. Ze kunnen door dergelijke ervaringen getraumatiseerd raken waardoor hun functioneren en hun ontwikkeling nadelig worden beïnvloed. Ook trauma’s van de ouders, van vroeger of van nu, of andere problematiek van ouders hebben invloed op de interactie met en de ontwikkeling van het kind.

Tijdens deze studieavond gaan we in op wat er op dit moment bekend is over preverbaal trauma en de mogelijke consequenties daarvan. Wat zijn signalen van preverbaal trauma bij een jong kind of bij oudere kinderen? Hoe kan je dat herkennen in het gedrag van het kind en in de interactie met zijn ouders of verzorgers? Hoe beïnvloedt dat hun functioneren en relaties?

We laten zien hoe de Infant Mental Health visie de bodem is onder de traumabehandeling bij deze doelgroep door uitleg over onze OuderKindTraumaTherapie (OKTT). We delen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek. In twee delen van 45 minuten zullen we theorie en praktijk bespreken.

Sprekers

Gerinda van Haaften is GZ-psycholoog, EMDR-practitioner en IMH-specialist. Ze heeft zeven jaar op een zuigelingenafdeling van een ziekenhuis gewerkt en werkt inmiddels acht jaar in vrijgevestigde praktijken. Gerinda werkt als OKTT-behandelaar bij KJP Dumoulin/Beter Starten.

Marianne Went is psychotherapeut, klinisch psycholoog, systeemtherapeut en supervisor. Zij werkte jarenlang zowel met SGGZ-volwassenen als met SGGZ-kinderen en jeugd. De zorg voor 0-5jarigen en hun ouders maakte altijd deel uit van haar takenpakket (MKD, IOBK, VTO, infant-traumateam kjp). Ze ontwikkelde de OKTT waarin zij ervaring en kennis combineert. Ze geeft onderwijs en supervisie, werkt mee aan onderzoek en werkt als OKTT-behandelaar bij KJP Dumoulin/Beter Starten.

Anja Dumoulin is psychotherapeut en EMDR-practitioner. Ze werkt meer dan 25 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie, onder meer met vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen, vaak met hechtingsproblemen. Sinds 2005 heeft ze een eigen vrijgevestigde praktijk en werkt als OKTT-behandelaar bij KJP Dumoulin/Beter Starten.

Reeks studieavonden

Deze studieavond is onderdeel van een reeks studieavonden. De avonden vinden plaats op 8 maart, 5 april, 14 juni. Houd de NIP agenda in de gaten voor updates!

Opmerking

Het betreft een reeks fysiek bij te wonen studieavonden. We hopen dat deze ondanks Corona doorgang kunnen vinden. Wanneer door maatregelen of andere ontwikkelingen een fysieke bijeenkomst niet mogelijk is, zullen we beslissen de studieavond te verplaatsen naar een nieuwe datum. Wanneer je je hebt ingeschreven, wordt je hierover per email geïnformeerd.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor Kinder- en Jeugdpsychologen NIP, Orthopedagoog Generalist  NVO

Kosten 

NIP leden € 15
NVO/DAIMH leden € 45
SPS-NIP leden € 10
Niet NIP-leden € 65

 

 

 

Organisatie: NIP - Werkgroep Het Jonge Kind
Locatie: Utrecht