NVO-NIP Bijeenkomst over de Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 gaat de wet zorg en dwang in. Op de NVO-NIP bijeenkomst van 10 december wordt je geïnformeerd over de verschillende rollen en taken die je als gedragswetenschapper onder deze wet kunt vervullen.

Deze wet vervangt per 1 januari 2020 de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) voor de zorg aan mensen met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking.

Op de NVO-NIP bijeenkomst van 10 december wordt je geïnformeerd over de verschillende rollen en taken die je als gedragswetenschapper onder deze wet kunt vervullen:

  • Wzd-functionaris
  • zorgverantwoordelijke
  • externe deskundige.

Aan de hand van casuïstiek kun je vervolgens met elkaar in gesprek.

De bijeenkomst vindt plaats op 10 december van 19.00 – 21.00 uur in Utrecht.

 

 

 

 

 

Organisatie: NIP-NVO
Locatie: Utrecht