NIP-webinar – Kwaliteit en diversiteit: de Generieke Module Diversiteit

Wanneer kun je spreken van een inclusieve GGZ en welke culturele competenties zijn van belang voor psychologen? Dit webinar gaat in op de betekenis van de Generieke Module Diversiteit voor psychologen werkzaam in de zorg. Een webinar door Jeroen Knipscheer en Astrid Partouns.

De geestelijke gezondheidszorg is niet even toegankelijk voor iedereen en biedt niet iedereen dezelfde kwaliteit van zorg. Zo laat onderzoek bij herhaling zien dat een hogere morbiditeit gepaard gaat met beperkte toegankelijkheid en lagere kwaliteit van zorg bij mensen met een migratieachtergrond. Cultuurverschillen spelen daarin een rol. Maar culturele diversiteit gaat niet alleen over de culturele verschillen tussen migranten en mensen die in Nederland zijn geboren, maar ook tussen stad en platteland, Katwijk en Den Haag of religie-gerelateerde verschillen. Daarom heeft Akwa GGz in nauwe samenwerking met professionals in de zorg, patiëntenorganisaties, zorginstellingen en zorgverzekeraars een kwaliteitsstandaard ontwikkeld: de Generieke Module Diversiteit.

De Generieke Module Diversiteit geeft professionals en zorginstellingen handreikingen voor toegankelijke en kwalitatief goede zorg aan een cultureel-divers samengestelde patiëntenpopulatie. De module beschrijft zowel de organisatorische voorwaarden als de benodigde professionele competenties voor cultureel competente zorg. De module geeft inzicht in de huidige kennis rond vroegdetectie, diagnostiek en behandeling, en gaat in op de vraag wat nodig is om de behandeleffectiviteit te vergroten.

Tijdens het webinar vertelt Astrid Partouns over de alliantie kwaliteit in de ggz (Akwa ggz) en over de ontwikkelingen van de kwaliteitsstandaarden. Daarnaast zal ze een korte rondleiding geven door ggzstandaarden.nl, waar naast de generieke module diversiteit nog 52 standaarden zijn te vinden. Jeroen Knipscheer gaat in op de inhoudelijke bevindingen en aanbevelingen van de Generieke Module Diversiteit.

 

Verder lezen

De Generieke Module Diversiteit, de samenvattingskaart en werkkaarten zijn te vinden op ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit .

 

Over de sprekers

Astrid Partouns is projectmanager kwaliteitsstandaarden binnen Akwa GGZ. Akwa GGZ staat voor alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Akwa GGZ is een kwaliteitsinstituut en werkt samen met patiënten, naasten en professionals aan ontwikkeling en borging van kwaliteit in de ggz.

Jeroen Knipscheer is psychotherapeut en senior onderzoeker bij ARQ Centrum’45 | partner in ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, en universitair docent aan de Afdeling Klinische Psychologie Universiteit Utrecht.

 

Datum

  • 3 december 19.30 – 20.30 uur.

 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor herregistratie KP/KNP (FGZPT), Eerstelijnspsycholoog NIP, K&J Psycholoog NIP en A&G Psycholoog NIP.

 

Terugkijken

Het webinar is na afloop door NIP-leden terug te kijken via psynip.nl/webinars

 

Aanmelden

Dit webinar is gratis en exclusief toegankelijk voor NIP-leden. Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier. Een paar uur voorafgaand aan het webinar, krijg je de link toegezonden via het e-mailadres dat je hebt opgegeven.

 

 

 

Organisatie: NIP, webinars (Centrale Commissie Diversiteit)
Locatie: Online