NIP-Webinar: Een toekomstbestendig stelsel Forensische Zorg

Het huidige stelstel forensische zorg moet structureel versterkt worden. Maar hoe pak je dat aan? En wie hebben we daarvoor nodig? Frank Candel (programmadirecteur) en Cedric Furr (senior beleidsmedewerker) praten je tijdens dit webinar bij over het Programma Forensische Zorg van het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat in 2019 is gestart.

De casus Michael P. heeft veel los gemaakt. De forensische zorg staat in de belangstelling van de samenleving, de politiek, de instelling en de professionals. Vooral de professionals en dan de psychologen zijn geraakt en uitgedaagd. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in 2019 het programma Forensische Zorg gestart met vier pijlers: Visie, Kwaliteit, Ketenregie en vergroten Effectiviteit. Wat houdt dat in? Wat zijn de highlights en wat zijn de dillema’s? Wat betekent dat voor de psychologen in de Forensische Zorg?

 

Over de sprekers

Criminaliteit voorkomen. Slachtoffers en kwetsbare personen beschermen. Daders straffen én perspectief bieden. En daarbij samenwerken met partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein, reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen. Daar staat het directoraat generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor. DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor ons staat de maatschappelijke opgave centraal. Daarmee draagt DGSenB met haar partners bij aan een veilig en leefbaar Nederland: door middel van genoegdoening en re-integratie.

Frank Candel is programmadirecteur forensische zorg,  Cedric Furr is senior beleidsmedewerker bij het programma forensische zorg.

 

Datum

Dit webinar vindt plaats op dinsdag 27 oktober van 18.30 – 19.30 uur

 

Terugkijken

Het webinar is na afloop door NIP-leden terug te kijken via www.psynip.nl/webinars

 

Accreditatie

Voor dit webinar wordt accreditatie aangevraagd voor herregistratie KP/KNP en K&J psycholoog NIP.

 

Aanmelden

Dit webinar is gratis en exclusief toegankelijk voor NIP-leden. Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier. Een paar uur voorafgaand aan het webinar, krijg je de link toegezonden via het e-mailadres dat je hebt opgegeven.

 

Aanmelden

 

 

Organisatie: Sectie Forensische Psychologie
Locatie: Webinar