Minisymposium: Zorg voor de mantelzorger

Hoe steunen en betrekken we naasten in de revalidatie? Het hebben van een ziekte of het doormaken van een medisch ingrijpende gebeurtenis heeft niet alleen consequenties voor de patiënt zelf, maar raakt ook de naasten van de patiënt.

Ouders, partners, broers, zussen en directe vrienden worden eveneens geconfronteerd met de fysieke en psychosociale gevolgen van de ziekte van hun naaste. Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in de dagelijkse praktische verzorging van hun naaste en bieden emotionele steun.

Uit onderzoek blijkt dat naasten van patiënten zich regelmatig overbelast voelen. In dit symposium zal worden ingegaan op de centrale vraag: hoe kunnen we in de revalidatie naasten van patiënten ondersteunen,  kunnen we overbelasting en uitval van naasten voorvoorkomen? Daarnaast zal er worden ingegaan op hoe we naasten actief kunnen betrekken in het revalidatieproces. Vier sprekers zullen vanuit hun wetenschappelijk onderzoek de vertaling maken naar praktische adviezen voor de dagelijkse praktijk.

 

Programma

12.45 uur – Inloop & registratie
13.10 uur – Opening van het symposium door bestuurswerkgroep onderzoek revalidatiepsychologie

 • 13.15 uur – Lezing: Ervaringskennis van de mantelzorger (gebruiken)
  Ellen Witteveen MSc, mantelzorger, docent onderzoeker Kenniscentrum Sociale Innovatie Hoge school Utrecht

13.45 uur – Vragen

 • 13.50 uur – Lezing: Ondersteuning voor naasten van mensen met Amyotrofische Laterale Sclerose
  Jessica de Wit MSc , Psycholoog en promovenda, Kenniscentrum revalidatiegeneeskunde UMC Utrecht en de Hoogstraat revalidatie

14.25 uur – Pauze

 • 14.45 uur – Lezing: De impact van een chronische aandoening op de naaste
  Eline Scholten Msc, promovenda Kenniscentrum revalidatie geneeskunde Utrecht UMC Utrecht en de Hoogstraat revalidatie
 • 15.20 uur – Lezing: Samen oefenen met een naaste na een beroerte, wat is het effect en wat vinden mensen ervan?
  drs. Judith Vloothuis-de Boone; revalidatiearts, onderzoeker en plaatsvervangend opleider Reade Revalidatie

15:55 uur – Paneldiscussie

16.25 uur – Afsluiting & borrel

 • Meer weten over de lezingen? Lees alvast een samenvatting (pdf).

 

Locatie

ColourKitchen, Oudegracht 214, zie hier de route

 

Accreditatie

Reeds toegekend door de FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog: 3 punten

Kosten

€ 20,–    NIP leden
€ 40,–   niet-leden
€ 15,–    Studenten (lid SPS)

Aanmelden

 

 

 

Organisatie: sectie Revalidatie
Locatie: ColourKitchen, Oudegracht, Utrecht