Masterclass Neuropsychologische diagnostiek

Het brein is hot. Verklaringen vanuit de hersenen voor afwijkend gedrag worden veel gezocht. Hierdoor is de vraag naar neuropsychologische diagnostiek sterk gestegen. Het vakgebied klinische neuropsychologie heeft veel sterke tests ontwikkeld. Het interpreteren daarvan met oog voor de mens die in de spreekkamer zit, is niet altijd eenvoudig. Wil jij je verder bekwamen in de neuropsychologisch diagnostiek? Dan is deze masterclass een aanrader! Wij nodigen je uit om je eigen casus in te brengen en te sparren met ervaren (klinisch) neuropsychologen.

Naast een interactieve lezing bieden we intervisie aan, waarin alle ruimte is voor vragen. Leer van elkaar en van de expert. Hoe pak je neuropsychologisch onderzoek aan? Wanneer is een score afwijkend? Welke conclusie kan getrokken worden? En hoe schrijf je dat op?

 

Programma:

13.30 – 14.00 uur          Inloop en registratie

14.00 – 14.30 uur          Interactieve lezing

14.30 – 15.30 uur          Intervisie in 4 groepen a.d.h.v. eigen casus o.l.v. Klinisch Neuropsycholoog

15.30 – 16.00 uur          Pauze

16.00 – 17.00 uur          Intervisie in 4 groepen a.d.h.v. eigen casus o.l.v. Klinisch Neuropsycholoog

17.00 – 17.15 uur           Afsluiting plenair

17.15 uur                         Napraten met een drankje

 

Intervisie:

In de intervisiegroepen krijgen de deelnemers tips en handvatten aangereikt om bij neuropsychologische diagnostiek de juiste hypotheses te stellen, een beargumenteerde keuze voor tests te maken en de resultaten hiervan te interpreteren, integreren en te rapporteren. Alles aan de hand van de casuïstiek die je inbrengt.

Om optimaal te profiteren van uw deelname aan onze masterclass neuropsychologische diagnostiek verzoeken we IEDEREEN een eigen casus mee te brengen.

De masterclass voorziet in een intervisie waarin je je eigen casus onder de loep gaat nemen onder begeleiding van ervaren (klinisch) neuropsychologen. Op deze manier kunnen diagnostische vragen over je ingebrachte casus gezamenlijk opgelost worden met de kennis en vaardigheden die je deze middag opdoet.

Om goed aan de slag te kunnen met de casuïstiek willen we je vragen n.a.v. je casus het volgende mee te nemen:

  • achtergrond/dossier informatie (bijv. leeftijd, opleidingsniveau, voorkeurshand, ziekte/aandoening/medische voorgeschiedenis)
  • vraagstelling en doel van het neuropsychologisch onderzoek
  • anamnesegegevens en observaties/indruk
  • ruwe en genormeerde testscore
  • testformulieren (geanonimiseerd)
  • omschrijving van uw eigen vragen omtrent deze casus

De intervisie groepjes worden begeleid door:

  •  Dr. Frank Jonker. Frank is klinisch neuropsycholoog en werkzaam op de afdeling neuropsychiatrie (GGZ Altrecht) waar hij zich voornamelijk bezig houdt met de relatie frontaal hersenletsel en psychiatrische stoornissen
  • Dr. Anne Buunk. Anne is GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch neuropsycholoog en werkzaam op de afdeling Neuropsychologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij houdt zich voornamelijk bezig met neuropsychologische diagnostiek bij (complexe) neurologische en neurochirurgische vraagstellingen.

 

Kosten:

Toegang NIP-leden:                   € 25,-

Toegang NIP-leden starters:    € 15,-

Toegang niet-leden:                   € 125,-

 

Accreditatie:

Accreditatie wordt aangevraagd voor K&J psycholoog NIP, Eerstelijnspsycholoog NIP

 

Locatie:

JOINN, Onderdoor 5 te Houten

 

Organisatie: sectie Neuropsychologie
Locatie: JOINN, Onderdoor 5 te Houten