Lezing Astrid Homan ‘Aan het werk met diversiteit’ + ALV sectie A&O

Tijdens de laatste ledenvergadering van de sectie A&O, die op 8 mei jl. plaatsvond, zijn Paul Kop, Cora Reijerse, Jan Kwint en Theo Stor benoemd tot interim-bestuur van de sectie A&O. U kunt het verslag van deze avond hier terugvinden.

Er is afgesproken dat het interim-bestuur op basis van de input die op 8 mei door de leden gegeven is een concept jaarplan zal opstellen. Dit jaarplan zal tijdens de volgende sectie ALV op 20 september 2018 aan de leden voorgelegd worden. We nodigen u hierbij dan ook van harte uit voor deze ALV. Voorafgaand aan de ALV zal Astrid Homan,  hoogleraar aan de UvA een lezing geven over ‘Aan het werk met diversiteit’.

Wat:                  Lezing ‘Aan het werk met diversiteit’ + ALV Sectie A&O
Wanneer:          20 september 2018
Waar:                NIP-kantoor, HNK-gebouw, 2e verdieping, Arthur van Schendelstraat 650 te Utrecht

Programma:
18.30 uur: Inloop met een hapje eten
19.00 uur: Start lezing ‘Aan het werk met diversiteit’
20.00 uur: ALV sectie A&O:

21.00 uur: Borrel

Aanmelden via onderstaande link
Deze bijeenkomst is alleen voor NIP-leden en gratis toegankelijk.

 

 

Organisatie: Sectie A&O
Locatie: HNK, NIP, 2e verdieping