Lezing + ALV sectie A&O

Tijdens de laatste ledenvergadering van de sectie A&O, die op 8 mei jl. plaatsvond, zijn Paul Kop, Cora Reijerse, Jan Kwint en Theo Stor benoemd tot interim-bestuur van de sectie A&O. U kunt het verslag van deze avond hier terugvinden.

Er is afgesproken dat het interim-bestuur op basis van de input die op 8 mei door de leden gegeven is een concept jaarplan zal opstellen. Dit jaarplan zal tijdens de volgende sectie ALV op 20 september 2018 aan de leden voorgelegd worden. We nodigen u hierbij dan ook van harte uit voor deze ALV.

Wat:                   ALV Sectie A&O
Wanneer:          20 september 2018
Waar:                NIP-kantoor, HNK-gebouw, 2e verdieping, Arthur van Schendelstraat 650 te Utrecht

Programma:
18.30 uur inloop
19.00 uur inhoudelijke lezing (inhoud volgt nog)
20.00 uur ALV
21.00 uur sluiting

Aanmelden via onderstaande link
Deze bijeenkomst is alleen voor NIP-leden en gratis toegankelijk.

 

 

Organisatie: Sectie A&O
Locatie: HNK, NIP, 2e verdieping