Landelijke WAG dag: Identiteit

SAVE THE DATE… Op vrijdag 15 maart organiseert de Werkgroep Aangaande Gehoor en communicatieve beperkingen in Utrecht een mooie studiedag met lezingen en discussies.

Het thema voor deze dag is IDENTITEIT

Sprekers zijn o.a.:

  • Polli Hagenaars, werkzaam bij C5 Centrum voor Cross Culturele Communicatie in Amsterdam en lid van de Board Human Rights & Psychology EFPA. Zij gaat via een presentatie in op de processen van identiteit en anders-zijn, van uitsluiting en erbij horen, en de vragen die aan de pedagogisch-psychologische benadering van een kind met doofheid of slechthorendheid gesteld worden.
  • Theo Klimstra, hoofddocent bij Universiteit Tilburg over persoonlijkheids- en identiteitsontwikkeling tijdens de adolescentie en de jong-volwassenheid
  • Jet Isarin, filosoof en onderzoeker bij Kentalis over identiteit bij kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)
  • Corrie Tijsseling, onderzoeker bij GGMD en Kentalis en ervaringsdeskundige over identiteitsontwikkeling dove en slechthorende kinderen en jongeren.

De werkgroep WAG (sectie Jeugd, NIP) volgt de ontwikkelingen in het werkveld en is er voor deskundigheidsbevordering van en uitwisseling tussen de leden. De onderwerpen hebben vanzelfsprekend raakvlakken met het werken met mensen met een communicatieve en / of auditieve beperking.

Zet u alvast de datum in uw agenda?

Binnenkort kunt u zich hier aanmelden.

Organisatie: Werkgroep WAG, sectie Jeugd, NIP
Locatie: Utrecht centrum, locatie volgt