Jubileumsymposium Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN)

Werk je met tests en neem je op basis van testresultaten beslissingen over jouw cliënten? Wil je weten hoe je wetenschappelijke inzichten over (klinische) besluitvorming kunt toepassen in je werk? Kom naar het COTAN Jubileumcongres op 31 oktober 2019, waar deskundigen vanuit de COTAN je bijpraten over de wetenschappelijke stand van zaken op dit gebied. Ze gaan ook graag met je in gesprek over hoe die kennis in de psychologische praktijk kan worden toegepast.

Psychologen uit alle werkvelden zijn van harte welkom! Of je nu werkt in het onderwijs, de ggz of forensische psychologie of het A&O-werkveld. Het congres biedt je praktische tips en handvatten over het gebruik van tests en het nemen van beslissingen:

Het congresthema is:

‘Beslissen door mens of machine:

de controverse tussen statistische en klinische predictie’

Onderzoekers delen hun kennis over het thema met NIP-leden, testuitgevers, gedragswetenschappers en andere geïnteresseerden. Er zal een bijdrage worden geleverd door prof.dr. Rob Meijer, dr. Susan Niessen, dr. Bas Hemker, prof. dr. Cilia Witteman en dr. Leontien de Kwaadsteniet.

Bekijk het programma en het overzicht van de informatiemarkt en sponsors of meld u direct aan:

 

Programma

12.30 – 13.00 uur – Ontvangst met koffie en thee
13.00 – 13.20 uur – Opening: 60 jaar COTAN
13.20 – 13.40 uur – Inleiding: Lang leve het algoritme! Mis(ver)standen in de selectiepraktijk
13.40 – 14.00 uur – Intermezzo: live experiment: Verslaat u de formule?
14.00 – 14.20 uur – Het thema verder toegelicht voor het onderwijs
14.20 – 14.50 uur – Pauze
14.50 – 15.10 uur – Van de regen in de drup? Actuariële risico-inschatting in de klinische praktijk
15.15 – 16.00 uur – Paneldiscussie
16.00 – 17.00 uur – Afsluiting

Lees meer over de sprekers en lezingen

 

Wat biedt het congres:

Bekijk dit filmpje op Vimeo

Deelnemen aan de paneldiscussie?

Heeft u inbreng voor de paneldiscussie? Geef uw vragen of stellingen door via het aanmeldformulier!

 

Informatiemarkt

 

 

 

 

 

Sponsors

 

 

 

 

Lees meer over de sponsors en deelnemers van de informatiemarkt

Accreditatie: wordt aangevraagd voor alle NIP-registraties, FGzPt en VGCt.

 

Kosten

NIP-leden: 25 euro

Overige deelnemers: 75 euro

Meld u aan of lees eerst meer over de COTAN

 

Organisatie: COTAN en het NIP
Locatie: Zalen van Zeven, Boothstraat 7, Utrecht