bureau 680

Intervisiebijeenkomst Family Mediation

De eerstvolgende intervisieavond zal op 31 oktober van 18.30 – 21.00 uur plaatsvinden. Om 18.30 uur zullen er broodjes geserveerd worden waarna wij om 19.00 uur zullen starten met het programma.

Interdisciplinaire ontmoeting en intervisie
In navolging op eerdere bijeenkomsten nodigt de werkgroep Family Mediation u hierbij uit deel te nemen aan deze avond. Een leerzame avond die mede tot doel heeft ervaringen en deskundigheid uit te wisselen tussen de verschillende disciplines.
De avond zal interactief van opzet zijn waarbij de deelnemersgroep zal worden opgesplitst in groepjes van 4 max. 5 personen waarbij getracht zal worden de verschillende aanwezige disciplines zoveel als mogelijk te verdelen over de groepjes.

De methode die zal worden gebruikt bij de intervisie is de incidentmethode. Meer informatie over de incidentmethode kunt u hier vinden.

Als voorbereiding op de avond geven wij u als suggestie mee om alvast een casus of probleem in gedachten te nemen om in te brengen.

Kosten: De kosten voor de intervisieavonden bedragen:
€ 25,- p.p./per avond voor NIP-leden
€ 35,- p.p./avond voor belangstellenden van de sectie Mediation
€50,- p.p/per avond voor niet NIP-leden.

Locatie: Het kantoorgebouw (HNK) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Arthur van Schendelstraat 650, 3511 MJ Utrecht (voor een routebeschrijving klik hier)

Let op: we beginnen om 19.00 uur. De avonden eindigen om 21.00 uur.
De volgende intervisiebijeenkomsten zijn gepland op  dinsdag 31 oktober en dinsdag 21 november. Inmiddels hebben dinsdag 28 maart, dinsdag 30 mei en dinsdag 26 september plaatsgevonden.

Noteert u deze alvast in uw agenda?

Aanmelden kan via deze link

 

Organisatie: werkgroep Family Mediation
Locatie: NIP, in het HNK gebouw, Utrecht