Intervisiebijeenkomst Family Mediation 2019

In navolging op eerdere bijeenkomsten nodigt de werkgroep Family Mediation u hierbij uit deel te nemen aan deze avond. Een leerzame avond die mede tot doel heeft ervaringen en deskundigheid uit te wisselen tussen de verschillende disciplines.

Inhoud

De avond zal interactief van opzet zijn waarbij de deelnemersgroep zal worden opgesplitst in groepjes van 4 max. 5 personen waarbij getracht zal worden de verschillende aanwezige disciplines zoveel als mogelijk te verdelen over de groepjes.

De methode die zal worden gebruikt bij de intervisie is de incidentmethode. Meer informatie over de incidentmethode zie hier; Incidentmethode-Familie-Mediators-en-Ouderschapsonderzoekers 2019.

De eerstvolgende intervisieavond zal op woensdag 27 november 18.30 – 21.00 uur plaatsvinden. Om 18.30 uur zullen er broodjes geserveerd worden waarna wij om 19.00 uur zullen starten met het programma. Danny Pront zal de avonden begeleiden.

  • de andere intervisie avonden zullen plaats vinden op;  (woensdag 27 maart,  29 mei, en 25 september en 23 oktober hebben inmiddels plaats gevonden)

Als voorbereiding op de avond geven wij u als suggestie mee om alvast een casus of probleem in gedachten te nemen om in te brengen.

Kosten

€ 25,- p.p./per avond voor NIP-leden
€ 35,- p.p./avond voor belangstellenden van de sectie Mediation
€ 50,- p.p/per avond voor niet NIP-leden.

Locatie

Het kantoorgebouw (HNK) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Arthur van Schendelstraat 650, 3511 MJ Utrecht (voor een routebeschrijving klik hier)

Aanmelden

Door op onderstaande knop te klikken gaat u naar de iDeal betaling. U bent aangemeld als de betaling is afgerond.

 

 

Organisatie: Werkgroep Family Mediation
Locatie: NIP, HNK gebouw, Utrecht