Intervisiebijeenkomst Family Mediation 2018

Interdisciplinaire ontmoeting en intervisie
In navolging op eerdere bijeenkomsten nodigt de werkgroep Family Mediation u hierbij uit deel te nemen aan deze avond. Een leerzame avond die mede tot doel heeft ervaringen en deskundigheid uit te wisselen tussen de verschillende disciplines.
De avond zal interactief van opzet zijn waarbij de deelnemersgroep zal worden opgesplitst in groepjes van 4 max. 5 personen waarbij getracht zal worden de verschillende aanwezige disciplines zoveel als mogelijk te verdelen over de groepjes.

De methode die zal worden gebruikt bij de intervisie is de incidentmethode. Meer informatie over de incidentmethode kunt u hier vinden.

De eerstvolgende intervisieavond zal op woensdag 21 november van 18.30 – 21.00 uur plaatsvinden. Om 18.30 uur zullen er broodjes geserveerd worden waarna wij om 19.00 uur zullen starten met het programma.

  • 28 maart, 30 mei, 26 september en 31 oktober hebben inmiddels plaats gevonden.

Als voorbereiding op de avond geven wij u als suggestie mee om alvast een casus of probleem in gedachten te nemen om in te brengen.

Kosten: De kosten voor de intervisieavonden bedragen:
€ 25,- p.p./per avond voor NIP-leden
€ 35,- p.p./avond voor belangstellenden van de sectie Mediation
€ 50,- p.p/per avond voor niet NIP-leden.

Locatie: Het kantoorgebouw (HNK) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Arthur van Schendelstraat 650, 3511 MJ Utrecht (voor een routebeschrijving klik hier)

Let op: we beginnen om 19.00 uur. De avonden eindigen om 21.00 uur.

Noteert u ze alvast in uw agenda?

Door op onderstaande knop te drukken gaat u naar de iDeal betaling. U bent aangemeld als de betaling is afgerond.

 

Organisatie: werkgroep Family Mediation
Locatie: NIP, in het HNK gebouw, Utrecht